Skip to main content

Utlysning av statsunderstöd: Projektunderstöd för engelskspråkig läroavtalsutbildning i maskin- och produktionsteknik

Meddelande
16.10.2023
Henkilö käyttää kulmahiomakonetta

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för engelskspråkig läroavtalsutbildning i maskin- och produktionsteknik. Syftet med understödet är att befrämja tillgång till kunnig arbetskraft inom maskin- och metallbranschen samt stöda sysselsättningen av befolkningen med främmande språk som modersmål. Ett annat centralt syfte är att främja användningen av den engelskspråkiga modellen för läroavtalsutbildning samt utreda förutsättningar för dess utsträckande till och användning inom andra branscher.

Syftet med detta understöd är att verkställa examensdelar av grundexamen inom maskin- och produktionsteknik, eller i tillämpliga delar även mindre helheter än examensdelar, som engelskspråkig läroavtalsutbildning.  

Understödet kan ansökas endast av sådana anordnare av yrkesinriktad utbildning, som har tillstånd att anordna engelskspråkig grundexamen inom maskin- och produktionsteknik. 

Bekanta dig med

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas under november 2023 eller senast när alla ansökningar har behandlats. Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt 2 miljoner euro.

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

Målet är att tjänsterna som förverkligas med understödet startas så snart som möjligt i början av år 2024.

Läs mer om:

Kontakta oss

Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)