Skip to main content

Utlysning av statsunderstöd: Komplettering av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter för sjukskötare utomlands

Meddelande
13.10.2023
Sairaalan henkilökuntaa

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för komplettering av färdigheter hos personer som studerat för att bli sjukskötare utanför EU- och EES-stater. Syftet med understödet är att provköra verksamhetshelheten inom komplettering av färdigheter som utvecklats med Undervisnings- och kulturministeriets ”Behovsprövad finansiering för att utveckla möjligheterna för sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-området att komplettera sin kompetens så att de kan beviljas rätt till yrkesutövning”. Samtidigt är målsättningen att anordna språkundervisning samt uppsökande och stödande verksamhet med anknytning till de ovannämnda kompetenshelheterna.

Understödet kan ansökas av yrkeshögskolor, i vilkas verksamhetstillstånd anges utbildningsansvar över utbildning som leder till examensbenämningen sjukskötare (YH).

bekanta sig med

Ansökan utlyses samtidigt med UKM:s ansökan om behovsprövad finansiering

Denna ansökan om statsunderstöd utlyses samtidigt med undervisnings- och kulturministeriets (UKM) ansökan om behovsprövad finansiering.

Syftet med undervisnings- och kulturministeriets finansiering är att utveckla modeller som smidiggör komplettering av färdigheter hos sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-stater för beviljande av Valviras legitimering. Skols för sin del finansierar språkstudier med anknytning till dessa modeller under utveckling, samt uppsökande och stödande verksamhet som hör ihop med utbildningarna.

Finansieringsbeslut

Understöd beviljas endast till det samprojekt mellan yrkeshögskolor, som har beviljats undervisnings- och kulturministeriets behovsprövade finansiering för att utveckla möjligheterna för sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-området att komplettera sin kompetens så att de kan beviljas rätt till yrkesutövning.

Besluten om finansiering fattas under december 2023 eller senast när alla ansökningar har behandlats.

Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt 2,2 miljoner euro. Användningstiden för understödet börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas senast den 31 december 2025.

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)