Skip to main content

Utbildningstjänster inom hållbara energilösningar för hushåll startar

Meddelande
12.4.2024
Kaksi sähköasentajaa, joilla on turvakypärät ja huomioliivit, työskentelemässä katon rajassa.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har genomfört en konkurrensutsättning för upphandlande av utbildning för personer som är sysselsatta inom värme-, vatten-, luft-, el- och automationsbranscherna.

Syftet med utbildningen är att 

 • främja färdigheter inom hållbara energilösningar hos personer som är sysselsatta inom branscherna,
 • påskynda övergången till hållbara energilösningar för hushåll (egnahemshus och bostadsaktiebolag),
 • frambringa nya affärsverksamhetsmodeller med anknytning till planerings-, monterings- och underhållstjänster inom hållbara energilösningar samt 
 • främja kompetens och kunnande gällande påverkningarna av den nya bygglagen och annan reglering inom branschen.

Läs mer om upphandlingen

Förändringar på energibranschen förutsätter ny kompetens för verkställande av hållbara energilösningar

Ändringar inom energiverksamheten och på energibranschen står i bakgrunden för upphandlingen av kompetenstjänster. Ibruktagande av förnybara energikällor, lagring av energi, utspridd energiproduktion och automatiserade elnät ändrar på energibranschen och framhäver nya kompetensbehov inom arbetslivet. 

Betydliga förändringar är även övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor samt alltmer starkare nationell reglering och reglering på EU-nivå.

Utvalda tjänsteproducenter

Utgående från konkurrensutsättningen har Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning godkänt följande anbudsgivare som tjänsteproducenter:

1. Kompetens inom planering av hållbara energilösningar för egnahemshus 

 • TTS Kehitys Oy  
 • Oy Vasa yrkeshögskola Ab  
 • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO  

  

2. Kompetens inom montering och underhåll av hållbara energilösningar för egnahemshus 

 • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 
 • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO  
 • Länsirannikon Koulutus Oy 

  

3. Kommersiell kompetens inom hållbara energilösningar 

 • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 
 • Motiva Services Oy  
 • Keuda Koulutuspalvelut Oy 

  

4. Planering och styrning av automatiserade system i bostadsaktiebolag 

 • Turun ammattikorkeakoulu Oy  
 • Motiva Services Oy  
 • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 

 

5. Lättare lösningar inom energirenoveringar i bostadsaktiebolag 

 • Motiva Services Oy  
 • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 

 

Upphandlingen utlystes till ett belopp av 3 miljoner euro och utbildningarna inleds i början av år 2024.

Utbildningarna sätter fart på utvecklande av gröna energilösningar för hushåll

Utbildningshelheterna vid Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO hjälper aktörer som arbetar med hushåll, exempelvis el- och VVS-montörer och -planerare, disponenter samt fastighetsägare, komma till medvetenhet om metoder som kan utnyttjas av hushållssektorn för att bidra till att nå målsättningen för Europeiska unionens direktiv om energieffektivitet.

”Utökande av kompetensen är synnerligen viktigt och aktuellt just nu i och med att energiminskningsmålen styr byggande och reparationsbyggnad i en ny riktning. Utbildningarna kommer att behandla bland annat nuvarande och framtida lagstiftning och de metoder som bör tas i beaktande i byggande i dagsläget, när vi betraktar el- och VVS-branschens utveckling även in i nästa årtionde”, berättar RATEKOs projektchef Pasi Lotvonen.

Ta kontakt

Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)