Skip to main content

Utbildningar som stöder professionella färdigheter och kunnande hos, samt sysselsättning av ukrainare börjar

Meddelande
16.11.2023
Henkilö työskentelemässä

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat sammanlagt drygt 4 miljoner euro i statsunderstöd för stärkande av kompetens hos och sysselsättning av ukrainare som är bosatta i Finland. Understöd beviljas sammanlagt till 23 utbildningshelheter. 

Tidsfristen för ansökan om understöd för kompetenstjänster för ukrainare (1/2023) var 5.6.–31.8.2023. Sammanlagt 38 ansökningar skickades in och understöd ansöktes om till belopp av sammanlagt nästan 6,5 miljoner euro. 

Läs mer om:

Understödet stöder ukrainska flyktingars kompetens och sysselsättning i Finland

I bakgrunden för ansökan om statsunderstöd står det i februari 2022 av Ryssland inledda, omfattande anfallskriget mot Ukraina som orsakade en stor flyktingström från Ukraina till Finland och annanstans i Europa. Enligt inrikesministeriets undersökning hoppas majoriteten av anlända ukrainare på att hitta arbete i Finland. Syftet med utbildningarna är att öka möjligheterna för ukrainare att sysselsättas på den finländska arbetsmarknaden genom att utnyttja deras redan tidigare avlagd utbildning, förvärvad kompetens eller arbetserfarenhet. 

Mottagare av understöd: Kompetenstjänster för ukrainare 1/2023

I de understödda kompetenstjänsterna betonades projektens arbetslivsorientering, samarbete med arbetslivet och övertygande plan på anskaffande av studerande.

Enligt sökandenas planer kan 955 nya studerande börja utbildning som stöder professionella färdigheter och kompetens hos ukrainare med det beviljade understödet.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet):

 • Työtehoseura ry, Ravintola-alan yrittäjäkoulutus ukrainalaisille, 152 500 €
 • Hyria Koulutus Oy, Ammatillisia valmiuksia lisäävä osaamispalvelu, 158 230 €
 • Åbo stad, Osaajia hius- ja kauneudenhoitoalalle 129 000 €
 • Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry, Ukrainalaisten osaamispalvelut 1/2023, 33 560 €
 • Careeria Oy, Minusta osaaja, 368 700 €
 • Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y., VALO - Valmiuksia osaamiseen, 92 000 €
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, Osaamista ukrainalaisille, uusia tekijöitä työmarkkinoille, 322 550 €
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kausityöntekijästä ammattilaiseksi - osaajia Varsinais-Suomen huoltovarmuuteen, 74 700 €
 • Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Ravintola-alalle Pohjois-Karjalassa, 84 500 €
 • Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry, Uralle - polku työhön ja yhteiskuntaan, 237 423 €
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Ukrainalaisille sujuvat polut osaamisen vahvistamiseen ja työelämään, 203 000 €
 • Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Kielipainotteinen siivousalan koulutus ukrainalaisille, 73 480 €
 • AEL-Amiedu Oy, Ukrainalaisten osaamispalvelut puhtausalalla, 228 000 €
 • Yrkeshögskolan Arcada Ab, Karriärstig för ukrainare, 237 624 €
 • Live-säätiö sr, Osaaminen ja hyvinvointi työelämässä, 278 639 €
 • Axxell Utbildning Ab, Urapolku ukrainalaisille, 185 540 €
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Matkalla osaajaksi, 272 000 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, TechBridge: Väylä teknologiteollisuuden palvelukseen, 277 850 €
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Startti - Ukrainalaisten osaamispalvelut Satakunnassa, 120 000 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Ukranalaisten ammatillisien valmiuksien kasvattaminen ja integroituminen suomalaiseen työelämään, 213 100 €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Kohti suomalaista työelämää, 48 785 €
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Töissä Suomessa – osaamispalveluita ukrainalaisille, 94 362 €
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Ukrainalaista osaamista työmarkkinoille, 81 900 € 

Kompetenstjänster för ukrainare 2/2023 utlyses mot slutet av året

Upphandlingen Kompetenstjänster för ukrainare 2/2023 kommer att konkurrensutsättas i november-december. Syftet med upphandlingen är att vidare komplettera tjänster för ukrainare. Samtidigt är målsättningen att främja identifierande av kompetens hos, och sysselsättning av personer med ukrainsk bakgrund i Finland.  

Bekanta sig med

Kontakta oss

Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)