Skip to main content

Över 600 nya studerande börjar utbildning av omsorgsassistenter med statsunderstödet beviljat på hösten 2023

Meddelande
7.12.2023
Sairaalan henkilökunnan jäsen avustamasta potilasta.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har på hösten 2023 beviljat statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter och arbetsplatshandledare till belopp av sammanlagt 5,3 miljoner euro. Understöd beviljades till 15 utbildningshelheter runtom i Finland.  

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter (2/2023) var 15.9.–25.10.2023. Sammanlagt 18 ansökningar skickades in och understöd ansöktes till ett belopp av sammanlagt 5,6 miljoner euro. 

Gå till sidan för finansieringsansökan:

Utbildningen ökar antalet omsorgsassistenter och arbetsplatshandledare som stöder omsorgsassistenter i studierna

Ett centralt tema som kom upp i diskussionerna gällande förberedelserna inför budgetförslaget för år 2023 var den svaga tillgången till personal inom social- och hälsovården. Syftet med statsunderstödet är att öka antalet omsorgsassistenter, och sålunda förbättra tillgången till personal inom social- och hälsovårdsbranschen och bemöta kraven som uppstår av personaldimensioneringen av vårdare. Samtidigt är målsättningen att utbilda arbetsplatshandledare som stöder omsorgsassistentstuderande i studierna. 

Mottagare av understöd: Utbildning av omsorgsassistenter 2

Enligt sökandenas planer kan delar av omsorgassistentexamen avläggas av 680 studerande. Samtidigt kan man enligt planerna utbilda 120 arbetsplatshandledare för att stöda omsorgassistenternas läroavtal eller utbildningsavtal på arbetsplatserna.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet):

 • AEL-Amiedu Oy, Positiivisuutta ja vetovoimaa hoiva-alalle, 744 500 €
 • Careeria Oy, Kielituettua työpaikkaohjausta, 16 047 €
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustajia Etelä-Karjalaan 2024–2025, 113 000 €
 • Helsingfors stad, Työllisty hoiva-avustajaksi 3, 410 200 €
 • Hyria koulutus Oy, S2-tuettu hoiva-avustajakoulutus vieraskielisille, 409 510 €
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Hoiva-avustaja 2, 278 500 €
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Hoiva-avustajia Päijät-Hämeeseen 3, 724 600 €
 • Live-säätiö sr, Kestävä työura hoiva-alalla, 361 412 €
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livian hoivatie III - Osaajia Varsinais-Suomeen, 190 000 €
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Lapin Hoivaluotsi 2, 668 300 €
 • SASKY koulutuskuntayhtymä, HELMA - Hoiva-alalle elinvoimaa, 449 500 €
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä, HoivaTuki 3, 240 540 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, HoivaX 2, 339 100 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Monella tapaa hoiva-avustajaksi 2, 240 000 €
 • Åbo stad, TAItoa hoiva-avustajille II, 125 000 €

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet.  

Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansiering (skols.fi). 

Läs mer om:

Kontakta oss

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)