Skip to main content

Bedrägeri gällande kompetenstjänst finansierad av Skols

Meddelande
4.9.2023
info

Tyvärr har vi lagt märke till att det har utgivits en falsk annons med anknytning till en utbildningstjänst som vi finansierat. Skols har beviljat finansiering till läroanstalten Forssan ammatti-instituutti (Lounais-Häme samkommun för utbildning) för utbildning av omsorgsassistenter. Läroanstaltens marknadsföring av utbildningen har varit tillbörlig.

Vi har blivit underrättade om att en vederbörlig annons har omvandlats till en bedräglig engelskspråkig version av en tredje part. Bedrägeriet har lockat studeranden utomlands till Finland för deltagande i utbildning som för närvarande inte existerar. Annonsen listar kontaktinformation för en aktör som inte har något samband med den finansiering som Skols beviljat till Forssan ammatti-instituutti för tidigare utbildning av omsorgsassistenter. 

Vi har diskuterat ärendet med Forssan ammatti-instituutti och beslutat att lämna in en polisanmälan om den tredje partens verksamhet.

Bedrägeriet ser ut som en äkta annons men saknar väsentliga detaljer

Den bedrägliga annonsen omfattar flera samma element som den äkta annonsen men har förfalskat kontaktuppgifterna. Den falska annonsen har också utelämnat specifik information om utbildningens datum och uppmanar personer att kontakta en privatperson för ytterligare information. Institutionens och Skols logotyper var mycket suddiga och förvridna. Dessutom var den angivna besöksadressen för läroanstalten felaktig.

Vi vill påminna om följande punkter gällande finansiering av kompetenstjänster:

  • I samband med utbildning som finansieras av Skols bör vederbörlig finansieringslogotyp och dess språkversioner användas.
  • Vid utbildning som finansieras av Skols inriktas studerandeantagning inte utomlands.
  • I utbildnings som finansieras av Skols ingår aldrig deltagaravgifter eller andra avgifter för deltagare i utbildning.

Vi tar på allvar försök till svindel som gäller kompetenstjänster finansierade av oss. Om du märker något misstänksamt i marknadsföringen av kompetenstjänster som vi finansierar, ber vi dig vänligen rapportera det till oss per e-post (info@jotpa.fi).
 

Läs me om: