Skip to main content

Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Kompetens inom utnyttjande av artificiell intelligens

Meddelande
25.3.2024
Henkilö työskentelee tietokoneella.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning med anknytning till kompetens inom utnyttjande av tillämpad artificiell intelligens för små och medelstora företag.

Syftet med upphandlingen är att

  • främja kompetensen inom utnyttjande av tillämpad artificiell intelligens hos personal i företag som en del av utvecklande av företagsverksamhet och produktivitet.
  • erbjuda lösningar på hur kompetens inom artificiell intelligens kunde i framtiden förstärkas i grunderna för examina inom yrkesutbildning.

Denna upphandling förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

Läs mer om:

Bakgrund till upphandlingen

Artificiell intelligens påskyndar digitaliseringen av samhället. Utnyttjande av data och snabbt utvecklande teknologier erbjuder en möjlighet att göra verksamhet mer effektivt, leder till kostnadsbesparingar samt förbättrar kvaliteten av till exempel tjänster och kundupplevelser.

För tillfället ingår innehåll gällande utnyttjande av artificiell intelligens inte i examina eller examensdelar inom yrkesutbildning. Utvecklingen av artificiell intelligens kommer dock att förändra även arbetet av fackfolk. I fortsättningen kommer det att uppstå ett behov av att lära sig att utnyttja tillämpad artificiell intelligens likt övriga digitala verktyg när AI utvecklar, ändrar på eller ersätter arbetsuppgifter.

Upphandlingens mål

Denna upphandling har som mål kompetenstjänster som främjar kompetens inom utnyttjande av artificiell intelligens. Upphandlingen är riktad till branscher som sysselsätter mycket fackfolk.

Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Skols kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesutbildning. Skols kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 3 miljoner euro. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan om arbete.

Lämna anbud

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tidsfristen för anbudet går ut den 29 april 2024 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under april 2024.

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)