Skip to main content
Abstraktissa kuvassa naissiluetti katsoo kohti tulevaisuuden vihreää kaupunkia.

Målet för prognostisering är att utreda hurdant kunnande arbetslivet behöver i framtiden

Prognostisering

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning prognostiserar framtidens kompetens- och utbildningsbehov. Vi samlar ihop och analyserar prognostiseringsdata och utgående från det finansierar utbildning som det finns aktuellt behov av på den finländska arbetsmarknaden. 

Webbplatsen är fortfarande under utveckling. Mer information kommer snart på svenska!

Läs mer om:

Vi analyserar prognostiseringsuppgifter om kompetens- och arbetskraftsbehov

Servicecentret ger årligen ut en prognostiseringsrapport, som identifierar de viktigaste och akutaste behoven inom kontinuerligt lärande. Målet är att identifiera särskilt sådana kompetensbehov som kan besvaras med att finansiera kompetenstjänster som är kortvarigare än examen och riktade bland annat till sysselsatta personer och personer utanför arbetskraften.

Läs mer om:

Kontakta oss

Leveälahti, Samuli
utvecklingschef
(prognostisering och analysering av utbildnings- och kompetensbehov, samarbete inom prognostisering)