Skip to main content

Vårt regionala pilotprojekt inom prognostisering belönades som årets prognostiseringsgärning år 2023

Meddelande
13.6.2023
Jotpan ennakointiasiantuntijat pitelevät käsissään ennakointipalkintoa. Kuvassa Jarno Hakanen ja Samuli Leveälahti.
Fotografi: Linda Juntunen

Skols har kommit fram med en prognostiseringsenkät för regionalt bruk som kartlägger branschspecifika kompetensbehov på medellång sikt inom de regionalt sett viktigaste fackområdena.

Det regionala pilotprojektet har ökat samarbetet inom den regionala prognostiseringen och synligheten av prognostisering av kompetens på områdena. Skols regionala pilotprojekt inom prognostisering belönades som årets prognostiseringsgärning år 2023.

”Skols regionala pilotprojekt inom prognostisering är en ny öppning som främjar utvecklingssamarbetet inom riksomfattande och regional prognostisering. Det har uppstått ett behov av fortsatt utveckling av samarbetet även i framtiden, eftersom till exempel den gröna övergången förväntas ge upphov till helt nya arbetsuppgifter. Skols kommer att aktivt ta del av befrämjandet av detta samarbete,” konstaterar Skols utvecklingschef Samuli Leveälahti.

Läs mer på finska
Hakanen, Jarno
utvecklingschef
(nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering)
Leveälahti, Samuli
utvecklingschef
(prognostisering och analysering av utbildnings- och kompetensbehov, samarbete inom prognostisering)