Skip to main content

Övningen Kunnandets spegel

Verktyg

Med hjälp av verktyget kan du reflektera över ditt kunnande i olika livsområden genom människor som du känner.

 

  • Tid: cirka 20 min
  • Deltagare: ensam eller tillsammans med andra
  • Lämpar sig för: granskning av sitt eget kunnande ur olika perspektiv så att man använder andra som speglar

Vi har alla mycket kunskaper, färdigheter, förmågor och styrkor – kunnande! Vi samlar på oss kunnande i arbetet, vardagen, på fritiden, i hobbyer, mänskliga relationer – egentligen var som helst. Allt kunnande är värdefullt, men vi lägger inte alltid märke till det vi kan.

Vi kan vara blinda för våra egna styrkor eller vara för självkritiska. Särskilt i livets konkurrenssituationer ägnar vi endast uppmärksamhet åt vad vi inte kan. Kanske vi inte ens tycker att vårt kunnande är kunnande, om vi inte har något betyg på det eller om någon annan kan det ännu bättre än vi.

Vi alla har emellertid kunnande som vi inte alltid ens kommer att tänka på! Andra är bra speglar för oss för att upptäcka kunnandet.

Med hjälp av detta verktyg kan du reflektera över ditt kunnande genom människor som du känner i olika livsområden.

Gör så här:

  1. Gör en lista över tre människor som känner dig bra.
  2. Skriv först en lista över saker som dessa människor är bra på. De kan vara vilka som helst styrkor hos denna människa – färdigheter, kunskaper eller inställningar.
  3. Skriv sedan en lista över saker där du har hjälpt dem eller gett råd åt dem.
  4. Stryk under i listan de saker som du själv också är bra på och lägg dem till i listan över dina egna styrkor.
  5. Till slut kan du dela de styrkor som du har skrivit ner om de andra med dem och därmed föra vidare det goda!

Bekanta dig också med andra verktyg för att upptäcka kunnande på sidan