Skip to main content
Oppimisen tuen malli

Vi utvecklar modeller och verktyg för arbetsplatser för identifierande av hinder för lärande och för stödande av lärande i arbete

Modell för stöd för lärande på arbetsplatser

Under år 2023 utvecklar Skols modeller och verktyg för arbetsplatser för identifierande av hinder för lärande och för stödande av lärande i arbete. Syftet är att hjälpa arbetsplatser med identifierande av hinder för lärande och med att ta dem i beaktande i arbete, samt att uppmuntra människor att delta i kontinuerligt lärande. I sista hand är målsättningen att hindra tillströmningen till arbetslöshet och utanför arbetskraften.

Kontakta oss

Arola, Milma
projektchef
(underrepresenterade grupper)