Skip to main content

Utlysning av statsunderstöd: Projektunderstöd för kompetenstjänster inom reparationsbyggnad

Meddelande
17.1.2024
Henkilö purkamassa seinää

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för kompetenstjänster inom reparationsbyggnad. Syftet med understödet är främjande av reparationsbyggnad av kvalitet och höjande av utnyttjandegraden av bygg- och rivningsavfall. Ett annat centralt syfte är att komma på fungerande och nya modeller för studerande vid sidan om arbete och förberedande inför den nya bygglagens författningar.

Understödet kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet.  

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

Läs mer om:

Infomöte

Ett infomöte gällande ansökan om understödet ordnas på torsdagen den 6 februari 2024 kl. 10.00–11.30. Under infomötet svarar vi både på frågor som skickats in i förväg och frågor som ställs under tillställningen. Under mötet hjälper vi samarbetspartners hitta varandra inför samprojekt.

Beslut om understöd

Ansökningstiden går ut den 8 mars 2024 kl. 16.15. 

Besluten om understöd fattas under mars 2024 eller senast när alla ansökningar har behandlats. Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt 3,5 miljoner euro. 

Målet är att kompetenstjänsterna som förverkligas med understödet startas så snart som möjligt under vårsäsongen 2024. 

Kontakta oss

Hakanen, Jarno
utvecklingschef
(nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering)