Skip to main content

Utbildningar som stöder export, digitalisering och hållbar framtid inom livsmedelsbranschen börjar

Meddelande
7.11.2023
Elintarviketeollisuuden työntekijä

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har genomfört en konkurrensutsättning för upphandlande av utbildning för personer som är sysselsatta inom livsmedelsindustrin. Syftet med utbildningarna är att befrämja innovationer, ekologisk hållbarhet och digitalisering inom livsmedelsbranschen. Samtidigt främjas även export av finländska livsmedel utomlands samt branschens konkurrenskraft på den internationella marknaden. 

bekanta sig med

Livsmedelsindustrin spelar en betydande roll för Finlands nationalekonomi

I bakgrunden till upphandlingen står livsmedelsindustrins betydande roll inom Finlands nationalekonomi och de nya möjligheterna för företagsverksamhet och ekonomisk tillväxt som internationalisering hämtar med sig. Coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ökat uppskattningen för inhemsk produktion, självförsörjning och underhållssäkerhet. Ansvarsfullhet och hållbar utveckling inom livsmedelsindustrin spelar också en viktig roll i genomförandet av Finlands bioekonomistrategi, vars målsättning är att Finland skall vara klimatneutralt senast år 2035. Målsättningen har fastställts i klimatlagen.  

Utvalda tjänsteproducenter

Utgående från konkurrensutsättningen har Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning godkänt följande anbudsgivare som tjänsteproducenter: 

Delområde 1) Stödande av förutsättningar för innovationsverksamhet med utbildning och kommersialisering av innovationer: Faktia Oy, OSAO Edu Oy, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 

Delområde 2) Färdigheter inom försäljning och marknadsföring av livsmedel på hemma- och exportmarknaden: Riveria koulutuspalvelut oy, TTS Kehitys Oy i sammanslutning med Aava & Bang Oy 

Delområde 3) En ansvarsfull och ekologiskt hållbar livsmedelsindustri: Faktia Oy, REDU Edu Oy, TTS Kehitys Oy i sammanslutning med Aava & Bang Oy 

Delområde 4) Stödande av digitalisering inom livsmedelsindustrin: Faktia Oy 

Totalvärdet av upphandlingen är 4 miljoner euro. Utbildningarna startas i början av år 2024. 

Utbildningarna främjar Finlands underhållssäkerhet och stöder anpassningsförmåga inom livsmedelsindustri

Utbildningarna utvecklar livsmedelsindustrin och dess förmåga att anpassa sig inför framtida förändringar. Utbildningarna förverkligas i samarbete med representanter av arbetslivet. Hållbar utveckling och ansvarsfullhet spelar en central roll i utbildningarna.

”Vi arbetar intensivt med experter inom branschen och näringslivet i planeringen och genomförandet av utbildningarna, vilket möjliggör en flexibel och hållbar utveckling av branschen. Målsättningen är att förbättra branschens anpassningsförmåga och samtidigt säkerställa framtidens underhållssäkerhet. Ansvarsfullhet och företagaranda är centrala värden både inom utbildningarna och för branschens framtid,” berättar Faktia Oy:s verkställande direktör Tanja Paassilta. 

Kontakta oss

Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)