Skip to main content

Statsunderstöd beviljas för 73 projekt på sommaren 2022

Meddelande
4.7.2022
Valtionavustus

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd till belopp av sammanlagt 15,8 miljoner på sommaren 2022. Understöd beviljades sammanlagt till 73 projekt inom utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster

Projekt som beviljades understöd tar itu både med regionalspecifika behov samt med verksamhet på riksnivå.

Servicecentret utlyste ansökan om statsunderstöd för första gången mellan 4.4. – 16.5.2022. Sammanlagt 251 ansökan togs emot och understöd ansöktes till ett belopp på sammanlagt 61 miljoner euro. Läs mer om antalet ansökan i vårt meddelande från maj 2022 (på finska). 

Servicecentret tackar tjänsteproducenter för ett aktivt deltagande i vårens ansökan om statsunderstöd.

Mottagare av understöd: Behandling av de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av coronapandemin

Servicecentret har beviljat statsunderstöd i ansökan gällande behandling av de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av coronapandemin till belopp på sammanlagt 6,2 miljoner euro till 29 projekt.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet)

 • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Kreatörsverkstaden, 93,5 tusen €
 • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi; Axxell Utbildning Ab; Optima; Yrkesakademin i Österbotten; Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, UPP TURE - Utveckling av program för kompetensutveckling som stöd för svenskspråkiga i besöksnäringen i södra och västra Finland, med fokus på branschens behov, 319 tusen €
 • Ahlmanin koulun Säätiö sr, Elämystaitajat, 297 tusen €
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Veto- ja pitovoimaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle, 234 tusen €
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Inklusiivisuuden vahvistaminen mara-alalla, 235 tusen €
 • Hyria koulutus Oy, Moniosaaja-valmennuksella ratkaisuja työvoiman saatavuuteen, 166 tusen €
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Osaavaa työvoimaa tapahtuma-alalle, 304 tusen €
 • Jyränkölän Setlementti ry, JOTPA - leipä ja huvi, 227 tusen €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy; Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Musiikin digitaaliset liiketoimintaympäristöt ja yrittäjyys -pilottikoulutuksen kehittäminen, toteutus ja arviointi, 69 tusen €
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, RALLI - Ravintola-alan lisäkoulutusta, 111 tusen €
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Osaamista työelämän tarpeisiin, 217 tusen €
 • Lapin Yliopisto, Osaamisen muotoilu kulttuuri- ja tapahtuma-alalla -pilottiohjelma, 39,5 tusen €
 • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Limelight – Tapahtuma- ja majoitustoimialan tulevaisuuskoulutus, 263 tusen €
 • Live-säätiö sr, Oppimisen iloa - Elinikäisen oppimisen polulla, 449 tusen €
 • Länsirannikon Koulutus Oy, Jatkuvan oppimisen palveluvalikko majoitus-, ravitsemis- ja matkailualalle, 61 tusen €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Kohtaamisia musiikin maailmassa – muusikoiden pedagogiset ja vuorovaikutukselliset valmiudet yleisötyössä, 46 tusen €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, LUOVI – luovaa virtaa ja osaamista kulttuurialalle, 145 tusen €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Skills for Live Tech - S4LT, 448 tusen €
 • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy; Turun yliopisto; Lapin ammattikorkeakoulu/MTI; Lapin yliopisto; Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Kestävän matkailun osaamismerkit, 622 tusen €
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä, Moniosaamisella työhön, 224 tusen €
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Matkailualan englanninkieliset koulutuspilotit Lapissa, 150 tusen €
 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy, MaRa uuteen nousuun - Digitaalisen markkinoinnin osaamisen edistäminen pandemian jälkeen, 59 tusen €
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy; Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO, 267 tusen €
 • Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy, Ravintola-alan työelämätaitoja, 56 tusen €
 • Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy, Freelancer osaa!, 133 tusen €
 • Taideyliopisto, Kulttuurialan kestävä tulevaisuus - jatkuvan oppimisen koulutus- ja palvelukokonaisuus, 464 tusen €
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tapahtumaosaamisen kehittäminen tapahtumassa oppimisen avulla (TAOTAO), 222 tusen €
 • Tampereen kaupunki, Kamera- ja videoassistentti/DIT -koulutus, 120 tusen €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kulttuuri- ja taidealan osaamistarpeisiin vastaaminen, 192 tusen €

Mottagare av understöd: Kompletterande och kvalificerande studier inom social- och hälsovård samt småbarnspedagogik

Servicecentret har beviljat statsunderstöd i ansökan gällande kompletterande och kvalificerande studier inom social- och hälsovård samt småbarnspedagogik till belopp på sammanlagt 3,3 miljoner euro till 11 projekt.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet)

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Ulkomaisen sairaanhoitajatutkinnon (Bachelor) suorittaneiden suomen kieltä vahvistava ja pätevöittävä koulutus, 496 tusen €
 • Helsingin Yliopisto, TOP - Täydennä varhaiskasvatuksen opintosi, 223 tusen €
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, TAKAISIN HOITOTYÖHÖN, 73 tusen €
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Sujuvasti soten töihin, 47,5 tusen €
 • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy; Oulun ammattikorkeakoulu; Savonia-ammattikorkeakoulu; Tampereen ammattikorkeakoulu; Turun ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajaksi Suomessa - EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajan pätevöityminen työelämään, 1,4 miljoner €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Terveysalan ammattilaisten pätevöitymispolku, 636 tusen €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen sosionomiksi, 16 tusen €
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab, Takaisin kotiin – paluu hoitotyöhön, 63 tusen €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, KELPOx – koulutusmalli Pohjois-Savoon, 126 tusen €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Joustavat varhaiskasvatuksen pätevöittämisopinnot (JOVAP), 94,5 tusen €
 • Turun yliopisto, VARIANTTI – Varhaiskasvatuksen opettajien pätevöitymiskoulutus 2023–2024, 135 tusen €

Mottagare av understöd: Befrämjande av digitalisering och grön övergång

Servicecentret har beviljat statsunderstöd i ansökan gällande befrämjande av digitalisering och grön övergång till belopp på sammanlagt 6,3 miljoner euro till 33 projekt.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet)
 

 • AEL-Amiedu Oy, Energiatehokkuutta julkiselle sektorille, 220,5 tusen €
 • Ahjolan Setlementti ry, Digitaitoja pienyrittäjille, 141 tusen €
 • Axxell Utbildning Ab; Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi; Optima; Yrkesakademin i Österbotten (YA), Cirkulär ekonomi och digitalisering - hållbar utbildning för småföretag, 135 tusen €
 • Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y., Digihanke 2.0, 39 tusen €
 • Harjulan Setlementti ry; Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä; Suomen Diakoniaopisto SDO oy, UUSIKSI - osaamista kierrätykseen ja uusiomateriaalien käsittelyyn, 176 tusen €
 • Helsingin Evankelisen Opiston Säätiö sr, Työelämän digiosaaja, 276 tusen €
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta, 93 tusen €
 • Itä-Suomen yliopisto, Biodiversiteetti nyt - uutta osaamista vihreän siirtymän vauhdittamiseksi ja biodiversiteetin ylläpitämiseksi, 281 tusen €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Kyberturvallisuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, 57 tusen €
 • Kalliolan Setlementti ry, Digiä iisisti - digitaitoja matalalla kynnyksellä, 250,5 tusen €
 • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy; Lapin ammattikorkeakoulu Oy; Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Tiedolla johtamisen osaajakoulutuksella tuottavuutta työelämään - TIEJOT, 520 tusen €
 • Kouvolan Ammattiopisto Oy, Green Deal -rakentaja, 160,5 tusen €
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Materiaalit ja Reliabiliteetti Integroituna vetytalouden tarpeisiin (MARIT), 168 tusen €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Uudet osaamispolut energia-alalle, 445 tusen €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, DTS4AI - Digitalents Springboard 4 AI, 440 tusen €
 • Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet rf, Digitaidoilla parempaan työelämään, 227 tusen €
 • Oulun kaupunki, Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa - JODY, 160 tusen €
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab; Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia), Pk-sektorin digi- ja kestävyysharppaus, 171 tusen €
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Ohjelmistosuunnittelu ja data-analytiikka, 146 tusen €
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutus, 95 tusen €
 • Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Kielipainotteinen digiosaajakoulutus maahanmuuttajille, 44 tusen €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Kiertotalouden osaajat, 142 tusen €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Ohjelmisto-osaamista joustavasti työelämään - koulutuspilotti Etelä-Pohjanmaalla, 171 tusen €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, ICT-alan osaajan syventävä koulutus tietointensiiviseen ohjelmisto-osaamiseen, 171 tusen €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Green Traffic, 83 tusen €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kyberturvallisuuden osaajakoulutus, 157 tusen €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Digiajan työnjohdon osaajakoulutus, 118 tusen €
 • Turun kaupunki, VIPU - Vihreä siirtymä puhtauspalvelualalle, 80 tusen €
 • Turun kristillisen opiston säätiö sr, Digitaitokoulutukset maahanmuuttajanaisille ja heikon koulutustaustan omaaville vangeille, 92,5 tusen €
 • Turun yliopisto, Kestävä web-kehitys -koulutus, 234,5 tusen €
 • Turun yliopisto, Vihreät ICT-hankinnat, 234 tusen €
 • Työväen Sivistysliitto TSL ry, ruotsiksi Arbetarnas Bildningsförbund ABF rf; TJS Opintokeskus, Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena, 263 tusen €
 • Åbo Akademi; Hanken Svenska Handelshögskolan, Vasa; Yrkeshögskolan Novia, institutionen för hälsa och välfärd, Pro Digi Lead, 304 tusen €

Projekt som finansieras verkställer utbildnings- och kunnandebaserade tjänster som behövs i arbetslivet

Användningstiden för understödet som beviljats på våren 2022 börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas 31.12.2024. Statsunderstödet täcker de helhetskostnader som orsakas av arrangemangen för utbildnings- och kunskapsbaserade tjänsten. Understödets specifika anvisningar och villkor specificeras i beslut om understöd.

Allmänna mål för understöd beviljade av servicecentret är att finansiera utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster som hjälper arbetstagare och arbetsgivare att besvara behov av nya färdigheter i arbetslivet, eller förutsägbara förändringar i näringslivs- eller sysselsättningsstrukturen. Tjänster som finansieras kan även hjälpa med nya behov av färdigheter som framkommer genom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt understöda nationella utbildnings- och kunskapsbaserade tjänstesystem.

Utbildning och fritt bildningsarbete som ingår i examenssystemet, det vill säga innehåll som tillhör reglerade utbildningar, kan finansieras med det av servicecentret beviljade statsunderstödet. Vi kan dessutom finansiera verksamhet som befrämjar sökande till och deltagande i de ovannämnda utbildningarna. Vi bedömer alla ansökningar utgående från de bedömningskriterier som nämnts i ansökningsmeddelandet och i ansökan. Utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster för kontinuerligt lärande syns på Studieinfo-tjänsten

De av Servicecentret finansierade utbildnings- och kunskapsbaserade tjänsterna för kontinuerligt lärande kan hittas på Studieinfo-tjänsten från och med hösten 2022.

Utbildningsmodeller, resultat av och lärdom från projekt som beviljas understöd är offentlig information. Informationen kan användas av olika anordnare av utbildning efter genomförande av projektet. Syftet med projekt som understöds är att nå resultat eller alster, som kan vidare konsolideras och spridas i större omfattning.

Servicecentret kommer att publicera samlade erfarenheter av projekt som finansierats. Vi uppmuntrar även organisatörer av projekt till att offentligt dokumentera projekten under projektperioden.

Servicecentret meddelar mer om höstens statsunderstöd och upphandlingar i början av hösten. Läs preliminär information om höstens finansiering här.