Skip to main content

Statsunderstöd ansöktes om flitigt för kvalificerande studier inom småbarnspedagogik och för kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

Meddelande
22.6.2023
Hymyilevä nainen tietokoneen kanssa. Taustalla toimisto.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyste två statsunderstöd i mars-april. En av ansökningarna riktades till kvalificerande studier inom småbarnspedagogik och den andra för kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden. Dessa två statsunderstöd ansöktes om flitigt. 

Kvalificerande studier inom småbarnspedagogik

Tidsfristen för ansökan om understöd för kvalificerande studier inom småbarnspedagogik var 27.4.2023–31.5.2023. Sammanlagt 19 ansökningar skickades in och understöd ansöktes om till belopp av sammanlagt 2,9 miljoner euro.


Målsättningen för understödet var att kvalificera personer som avlagt examen inom branschen utomlands, som arbetar inom småbarnspedagogik utan förutsatt behörighet, eller som söker sig till branschen från andra uppgifter.

Läs mer

Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

Tidsfristen för ansökan om understöd för kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden var 22.3.2023–31.5.2023. Sammanlagt 59 ansökningar skickades in och understöd ansöktes om till belopp av sammanlagt 10,7 miljoner euro. Understöd kan beviljas till belopp av 6 miljoner euro. 


Syftet med detta statsunderstöd var att nå lågutbildade personer och sänka deras tröskel för deltagande i utbildning särskilt inom branscher på vilka atypiska anställningsförhållanden är vanliga. 

Läs mer

Finansieringsbeslut

I beslut om finansiering prioriteras särskilt en inriktning på arbetsmarknaden och arbetslivet. 
Besluten om finansiering fattas under juni 2023 eller senast när alla ansökningar har behandlats.