Skip to main content

Pilotprojekt för uppsökande verksamhet: grupphandledningar som uppmuntrar deltagare att utveckla sina kompetenser startas på arbetsplatser

Meddelande
14.12.2022
Iloinen ryhmä keskustelee yhdessä. Taustalla syksyistä luontoa.

I september upphandlade Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning en tjänst som ordnar grupphandledning som uppmuntrar deltagande i tilläggsutbildning i små och medelstora företag (som sysselsätter 5–149 personer).

Upphandlingen är en del av en helhet som utreder om delande av information gällande utbildning och deltagande i grupphandledningar ökar deltagande i utbildning.

Grupphandledningarna startar under första hälften av år 2023 och kan anordnas ända tills den 30 juni 2024.

Sysselsatta personer uppmuntras att delta i utbildning genom grupphandledningarna

Syftet med tjänsten som upphandlas är att uppmuntra särskilt dem som är sysselsatta i företag och vars utbildning bygger endast på en allmänbildande utbildning att delta i utbildning.

Tjänsten omfattar

 • kontaktande av företag utgående från en listning på företag som gjorts upp av tjänsteproducenten
 • utredande av företagets kompetensbehov och grupphandledningens förankrande hos ledningen
 • skräddarsydd grupphandledning för företaget och förverkligande av grupphandledningen i form av närdeltagande.

Tjänsten bör vara avgiftsfri för företagen och grupphandledningens deltagare.

Pilotprojektet har startats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och genomförs tillsammans med Näringslivets forskningsinstitut (Etla), Ekonomins forskningsinstitut Labore och Arbetshälsoinstitutet.

 

Utvalda tjänsteproducenter förverkligar grupphandledningar runtomkring i Finland

Upphandlingen delas upp mellan flera olika geografiska områden. Utgående från konkurrensutsättningen har Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning godkänt följande anbudsgivare som tjänsteproducenter:

Område: Helsingfors-Nyland

 • Arbetarnas Bildningsförbund
 • Y4Works Ab

Område: Södra Finland

 • Arffman Finland Ab
 • Y4Works Ab

Område: Västra Finland

 • Arffman Finland Ab
 • Oy EduVamia Ab

Område: Östra och Norra Finland

 • OSAO Edu Ab
 • Savon koulutus Ab

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar grupphandledning från utvalda tjänsteproducenter till belopp av 2,3 miljoner euro. Under verksamhetsperioden kommer det att ordnas minst 1200 grupphandledningar i små och medelstora företag.

Upphandlingsbeslutet har skickats till tjänsteproducenterna som deltagit i konkurrensutsättningen via det digitala anbudstjänstesystemet.