Skip to main content

Tii Tanner: De många digitala kanalerna är belastande i studierna

Text
4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Henkilö opiskelemassa
Tii Tanner tyckte att barnmorskestudierna var för teoretiska (arkivfotografi).

Anna Niemelä har redigerat denna artikel om Tii Tanners tankar.

Musiken och arbetet som musiker har burit mig genom skolan och vuxenlivet. Musiken har varit viktig för mig, och jag är bra på musik. Jag har arbetat som musiker sedan jag var 16 år.  

Min barndomsfamilj tycke dock att musikerarbetet inte var något riktigt arbete, så jag började studera inom hotell- och restaurangbranschen. Jag slutförde inte studierna, eftersom jag gick framåt i musikerarbetet och det kändes mer intressant än att studera för uppgifter som jag inte ens ville jobba med.

Jag fortsatte med studier till barnmorska och på folkhögskola. Jag avlade en polisutbildning när jag arbetade inom polisens musikkår. Jag har också utbildat mig till musikpedagog vid en yrkeshögskola.

Jag studerade också vid ett konservatorium, men studierna där blev inte klara. Det fanns ingen där som kunde berätta hur slutarbetet skulle göras. När jag argt sa till rektorn att någon borde hjälpa mig med slutarbetet, blev rektorn irriterad och sa att jag inte har något att göra i den skolan mer. Så de studierna slutade där.  

Som vuxen har jag diagnostiserats med problem med matematisk gestaltning, ADHD och autismspektrumstörning.

En bra lärare beaktar individuellt

I barnmorskestudierna stördes jag av att det var så teoretiskt. Jag skulle ha velat lära mig att vårda människor, men vid yrkeshögskolan tyckte jag att en orimligt stor del av studierna fokuserade på forskning och hur man forskar. Jag upplevde en stor konflikt i detta och kontaktade dem som planerat utbildningen för att kräva motiveringar till studiehelheterna. Jag hoppade sedan av studierna i villervallan i samband med en livsförändring.

I polisutbildningen var det utmanande för mig att lära mig lagar, eftersom språket är krångligt och innehåller mycket villkorlighet, med ord som men, om, eller. Tentamina gick bra eftersom jag fick ha boken med mig. Lyckligtvis behövde man inte lära sig lagtexten utantill, bara man kunde uppfatta lagen som helhet.

Just nu studerar jag teologi. Jag har fått stöd i mina studier utifrån ett psykologutlåtande. Lyckligtvis var utlåtandet tillräckligt för att få stöd. En skillnad mellan mina nuvarande studier och mina tidigare är att det finns många lärplattformar. Förr läste man på ett papper vilka kurser man skulle avlägga. Nu är informationen man behöver väldigt spridd. Man har skolans egna kommunikationskanaler, olika lärplattformar, sociala medier såsom olika Whatsappgrupper samt e-posten.

Man ska anmäla sig via en plattform, skriva tentamina via en annan och avlägga studierna på olika plattformar. Det är svårt att få en överblick av allt det här.

De bästa lärarna under skolgången har varit de som har behandlat eleverna som individer och beaktat att alla lär sig på olika sätt. Jag kommer särskilt ihåg min matematiklärare i gymnasiet, som förklarade saker och ting tydligt och sedan kontrollerade om jag verkade ha förstått. Den här läraren hittade alltid sätt att förklara så att man förstod, kände sina elever väl och beaktade alla.

Tii Tanners tips till läroanstalter

  • Läroanstalterna bör ha riktlinjer för hur digitala plattformar
    ska användas. I nuläget är det svårt att arbeta i djungeln
    av olika kanaler.
  • Det stöd som erbjuds i studierna är diagnoscentrerat,
    och en officiell diagnos gör det lättare att få stöd.

Ytterliga information

Tii Tanner är erfarenhetsexpert inom Erilaisten oppijoiden liitto.

Artikeln har ursprungligen publicerats som en del av Synliggör allas kunnande – inlärningssvårigheter hos vuxna, utbildning och arbetsliv -publikationen som framställts av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Läs mer om: