Skip to main content
Kaksi hymyilevää henkilöä katsoo tietokonetta. Tautalla näkyy vaalea seinä ja ikkunasta kaupunkimaisema.

Läs mer

Skols-texter

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols) är en myndighet som befrämjar kompetensutvecklingen hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång på kompetent arbetskraft. 

6.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Teme Salminen: Introducera och kommunicera tydligt
Text
Henkilö ja maassa nuolet eri suuntiin

Teme Salminen lyssnar ofta på poddar om sitt yrke för att lära sig mer om branschen.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Kirsti Koskensilta: Förändringar i arbetet inspirerade till att studera inom ett nytt område på ett nytt sätt
Text
Henkilöitä opiskelemassa yhdessä

Kirsti Koskensilta lärde sig att flexibelt använda nya tekniker för lärande.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Stara: Unga som fått särskilt stöd är mycket engagerade arbetstagare och vill få ett arbete
Text
Ihmisiä kadulla

Fastighetsskötaren Mika Lehtinen har lång erfarenhet av att utbilda unga som fått särskilt stöd.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Maria Ronkainen: Läroanstalter ska öppet lyfta fram att man kan avlägga studier på olika sätt
Text
Vihertävä puutarha ja kasvilavoja.

Maria Ronkainen anser att utbildning som vuxen tack vare frivilligheten i bästa fall blir något väldigt fint.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Tii Tanner: De många digitala kanalerna är belastande i studierna
Text
Henkilö opiskelemassa

Tii Tanner tyckte att barnmorskestudierna var för teoretiska.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Fazer Konfektyr: Tydligt indelad introduktion säkerställer lärandet och säkerheten
Text
Ihmisiä vilkkaalla kadulla

Eija Lehtonen och Päivi Mäkitalo anser att man måste sätta sig in i andra människors situation, och det är en grund för bra introduktion.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
DHL Supply Chain: : Allt blir inte klart på en gång, utan hela tänkesättet måste förändras
Text
Kulkuneuvoja vesistön ylittävällä sillalla.

Enligt David Herok har man tagit stora steg för beaktande av olika sätt att lära sig.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Santeri Katainen: Arbetsgivarna borde uppdatera sin inställning till inlärningssvårigheter
Text
Ihminen istuu tietokoneen äärellä kahvikuppi kädessään.

Santeri Katainen bekantar sig hela tiden med nya typer av teknik i sitt arbete, och använder ofta avbildningar i sina studier.