Skip to main content
Kaksi hymyilevää henkilöä katsoo tietokonetta. Tautalla näkyy vaalea seinä ja ikkunasta kaupunkimaisema.

Vi kommunicerar på ett öppet, inspirerande och tillgängligt sätt om vår verksamhet och dess resultat.

Skols-texter

Vi är en aktiv, effektiv och nödvändig aktör inom kompetesutvecklingen och utvecklandet av arbetslivet i Finland. På den här sidan publicerar vi blogginlägg om vår verksamhet och dess resultat.

11.7.2024
Utbildningarna av omsorgsassistenter har överträffat förväntningarna
Text
Hoiva-alan opettaja istuu opetusluokan edessä ja keskustelee kolmen kameraan selin olevan henkilön kanssa.

Funktionerande utbildningspraxis har utvecklats i utbildningarna av omsorgsassistenter som Skols finansierat. Samarbetet mellan yrkeslärare, språklärare och arbetsgivare främjar sysselsättningen av studerande med främmande språk som modersmål i Finland.

6.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Teme Salminen: Introducera och kommunicera tydligt
Text
Henkilö ja maassa nuolet eri suuntiin

Teme Salminen lyssnar ofta på poddar om sitt yrke för att lära sig mer om branschen.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Kirsti Koskensilta: Förändringar i arbetet inspirerade till att studera inom ett nytt område på ett nytt sätt
Text
Henkilöitä opiskelemassa yhdessä

Kirsti Koskensilta lärde sig att flexibelt använda nya tekniker för lärande.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Stara: Unga som fått särskilt stöd är mycket engagerade arbetstagare och vill få ett arbete
Text
Ihmisiä kadulla

Fastighetsskötaren Mika Lehtinen har lång erfarenhet av att utbilda unga som fått särskilt stöd.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Maria Ronkainen: Läroanstalter ska öppet lyfta fram att man kan avlägga studier på olika sätt
Text
Vihertävä puutarha ja kasvilavoja.

Maria Ronkainen anser att utbildning som vuxen tack vare frivilligheten i bästa fall blir något väldigt fint.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Tii Tanner: De många digitala kanalerna är belastande i studierna
Text
Henkilö opiskelemassa

Tii Tanner tyckte att barnmorskestudierna var för teoretiska.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Fazer Konfektyr: Tydligt indelad introduktion säkerställer lärandet och säkerheten
Text
Ihmisiä vilkkaalla kadulla

Eija Lehtonen och Päivi Mäkitalo anser att man måste sätta sig in i andra människors situation, och det är en grund för bra introduktion.

4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
DHL Supply Chain: : Allt blir inte klart på en gång, utan hela tänkesättet måste förändras
Text
Kulkuneuvoja vesistön ylittävällä sillalla.

Enligt David Herok har man tagit stora steg för beaktande av olika sätt att lära sig.