Skip to main content

Teme Salminen: Introducera och kommunicera tydligt

Text
6.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Henkilö ja maassa nuolet eri suuntiin
Teme Salminen lyssnar ofta på poddar om sitt yrke för att lära sig mer om branschen. (arkivfotografi).

Tydliga instruktioner och att lära genom att göra är mina ledstjärnor. Av böcker förstår jag ingenting. Jag lär mig genom att göra och lyssna. I min 35-åriga karriär som specialsjukskötare inom psykiatri och akutvård har mitt sätt att lära fungerat bra. 

I specialiseringsutbildningarna har jag fått individualiserade lösningar för studiehelheterna, och jag har till exempel fått avlägga tentamina muntligt. För att få individualiserad undervisning har jag ändå varit tvungen att vara ihärdig och lyfta fram mina behov. Under min specialiseringsutbildning skrev jag till en tjänsteman vid undervisningsministeriet, då läraren inte gått med på att anpassa mina studier trots läkarintyg. Då lyckades det.

Oklara instruktioner är frustrerande

Mitt nuvarande arbete som rusmedelsterapeut påverkas inte av mina utmaningar med läsningen. Vid behov använder jag en pdf-läsare för långa texter, läser böcker i Celia-biblioteket och lyssnar på poddar som anknyter till mitt yrke eller hobbyer.

I nya arbetsuppgifter vill jag vara säker på att jag får en ordentlig introduktion och tydliga material. Om jag ber om instruktioner i ett nytt arbete och får svaret att det finns i den där mappen, sök själv, så räcker det inte. Arbetsgivaren måste vara bättre än så och ge bättre anvisningar och råd.

Oklara instruktioner och instruktioner som känns onödiga för mitt arbete är frustrerande. En gång skulle jag börja på en arbetsplats, där introduktionsanvisningarna kom som en enorm bunt med papper. Jag uppmanades att läsa allt på en halvtimme. Jag begärde att få anvisningarna som pdf och lät datorn läsa dem åt mig. Ändå var de bara nonsens och väldigt otydliga

Teme Salminens tips till arbetsgivare

  • Se till att kommunikationen och introduktionen är tydliga och 
    tillgängliga för alla. Även för dem som har inlärningssvårigheter
  • Använd videor, kommunicera inte bara genom text
  • Använd korta meningar och ge möjlighet att läsa anvisningarna 
    via dator, exempelvis med en pdf-läsare

Ytterliga information

Teme Salminen är erfarenhetsexpert inom Erilaisten oppijoiden liitto.

Artikeln har ursprungligen publicerats som en del av Synliggör allas kunnande – inlärningssvårigheter hos vuxna, utbildning och arbetsliv -publikationen som framställts av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.