Skip to main content

Stara: Unga som fått särskilt stöd är mycket engagerade arbetstagare och vill få ett arbete

Text
4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Ihmisiä kadulla
Fastighetsskötaren Mika Lehtinen har lång erfarenhet av att utbilda unga som fått särskilt stöd (arkivfotografi).

Anna Niemelä har redigerat denna artikel om Mika Lehtinens tankar.

Fastighetsskötaren Mika Lehtinen har lång erfarenhet av att utbilda unga som fått särskilt stöd. Lehtinen, som arbetar inom Helsingfors stads affärsverk för byggtjänster Stara, har under de senaste 1,5 åren 
arbetat med en ung person från specialyrkesläroanstalten Live, som sysselsatts hos Stara genom läroavtal.

– Den studerande är väldigt engagerad i arbetet och till stor hjälp för mig.

Lehtinen har under ungefär tio år handlett ungefär tjugo läroavtalsstuderande eller praktikanter. Han är själv ensamstående pappa till två unga som behöver särskilt stöd. Intresset för att handleda unga föddes genom 
egna erfarenheter. 

- När mitt arbetspar gick i pension sa jag till chefen att jag skulle kunna ta personer som utbildar sig som nya arbetspar. Först var det vuxna, och sedan unga från Live-institutet som behöver särskilt stöd. De har svårt att få praktikplatser, och jag var van vid att arbeta med unga. De är till stor hjälp för mig som arbetspar.

Mycket uppmuntrande respons

Enligt Lehtinen har en viktig observation varit att det kan vara svårt för de unga att komma igång med arbetsuppgifter om man berättar om dem muntligt. Man måste visa hur arbetet ska utföras.

- Det är viktigt att se till att den unga får uppmuntran och får öva i lugn och ro. Jag berättar att det är vanligt att göra misstag i arbetslivet och att man lär sig av dem. Jag gör också klart att 
man inte ska vara rädd för att göra misstag och att man inte blir dömd för dem. När de unga lyckas ger jag alltid positiv respons. Det är väldigt viktigt att de unga får positiv respons.

Unga som behöver särskilt stöd behöver enligt Lehtinen handledning i många saker, och man måste gå igenom samma arbetsuppgift flera gånger. Det är också viktigt att handledaren delar in arbetsuppgiften i mindre delar. Då kan en ung person som har problem med exempelvis exekutiva funktioner eller gestaltning förstå uppgiften bättre.

 - Utbildaren måste engagera sig för den unga och inte bli frustrerad fastän saker och ting tar längre tid än vanligt. 

Enligt Lehtinen blir dessa unga mycket lojala arbetstagare. 

- Unga som behöver särskilt stöd har ett stort behov av att hitta en arbetsplats. Enligt min erfarenhet kommer de alltid i tid till arbetet. 

Lentinen anser att mångfald bland arbetstagarna är en resurs för arbetsgemenskapen. 

- Det att vi alla är olika och får vara oss själva i arbetet ger en känsla av samhörighet. På vår avdelning har vi också nolltolerans för rasism och mobbning.

Mika Lehtinens tips

  • Unga som behöver särskilt stöd är mycket engagerade i arbetet, och det är väldigt viktigt för dem att få en arbetsplats
  • I läroavtalsutbildning kan man anpassa utbildningens innehåll enligt företagets behov 
  • Stärkande av mångfalden på arbetsplatsen ger alla en känsla av samhörighet

Ytterliga information

Artikeln har ursprungligen publicerats som en del av Synliggör allas kunnande – inlärningssvårigheter hos vuxna, utbildning och arbetsliv -publikationen som framställts av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Läs mer om: