Skip to main content

Maria Ronkainen: Läroanstalter ska öppet lyfta fram att man kan avlägga studier på olika sätt

Text
4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Vihertävä puutarha ja kasvilavoja.
Maria Ronkainen anser att utbildning som vuxen tack vare frivilligheten i bästa fall blir något väldigt fint (Arkivfotografi).

Anna Niemelä har redigerat denna artikel om Maria Ronkainens tankar.

Min minnesbild från grundskolan är att jag jämt var i stödundervisning i matematik. Det kändes som att de hela tiden prackade på mig matematik och inte utredde varför det var så svårt för mig. Först när jag var vuxen och studerade vid en yrkeshögskola kom det fram genom tester att jag har dyskalkyli, alltså inlärningssvårigheter i matematik.

Då hade jag redan flera examina, och även senare har jag utbildat mig aktivt. Jag har totalt sju examina, bland annat trädgårdsmästar- och skogsnaturvårdarexamen, väktarexamen och en magisterexamen i konst-
historia.

Även om grundskolan inte gick så bra har jag utbildat mig för att utbildning är den enda vägen framåt i samhället. Jag har sökt mig till studier inom branscher som intresserar mig. Frivilligheten gör i bästa fall utbildningen till något väldigt fint, och lärarna tvingar en inte längre när man är vuxen och slår inte matematiken i huvudet på en som Bibeln.

Man ska inte dra slutsatser om sig själv som studerande utgående från grundskolan. Jag tror inte att någon utifrån grundskolan skulle ha trott att jag skulle få en högskoleexamen.

Jag är bra på att hitta information om innehållet i olika utbildningsprogram och specifikt om huruvida kunskaper i matematik krävs i studierna samt hur avsnitten om matematik kan
avläggas. Jag har alltid valt studier utifrån att de inte kräver kunskaper i matematik, eller att kunskaper kan visas på många olika sätt om sådana kunskaper krävs.

Det är viktigt för mig att studieprogrammen finns i så tydlig form som möjligt på nätet, så att man redan i ansökningsskedet kan få tillräckligt med information om studiehelheterna. Om studierna kan avläggas på olika sätt, exempelvis som gruppuppgifter, lönar det sig att berätta om det!

En arbetskamrat kontrollerar beräkningarna av gödningsmedel

I mitt arbete som trädgårdsmästare behöver jag kunna räkna ut exempelvis mängderna gödningsmedel och flis. Då ber jag en arbetskamrat göra beräkningarna eller kontrollera att jag har räknat rätt. Jag har alltid fått hjälp när jag har bett om det.

Hur mycket jag har berättat om mina problem med matematiken på arbetsplatserna har varierat. Det beror mycket på om stämningen på arbetsplatsen är öppen och vänlig, så att man kan tala om sådana saker. Ofta funderar jag också på om kunskaper i matematik är en så stor sak att de behöver diskuteras, när jag nu ändå klarar mig i arbetet.

Maria Ronkainens tips

  • En öppen och vänlig stämning gör det lättare att lyfta fram olika utmaningar i arbetet och studierna
  • Dra inte slutsatser om dig själv som studerande utifrån
    erfarenheter från grundskolan. Det är annorlunda att studera som vuxen
  • Leta efter alternativa sätt att få studierna färdiga och kreativa sätt att klara av problem med lärandet

Ytterliga information

Artikeln har ursprungligen publicerats som en del av Synliggör allas kunnande – inlärningssvårigheter hos vuxna, utbildning och arbetsliv -publikationen som framställts av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Läs mer om: