Skip to main content

Fazer Konfektyr: Tydligt indelad introduktion säkerställer lärandet och säkerheten

Text
4.10.2023
Redigerad av Anna Niemelä
Ihmisiä vilkkaalla kadulla
Eija Lehtonen och Päivi Mäkitalo anser att man måste sätta sig in i andra människors situation, och det är en grund för bra introduktion (arkivfotografi).

Anna Niemelä har redigerat denna artikel om Päivi Mäkitalos och Eija Lehtonens tankar.

Hos Fazer diskuteras frågor som gäller arbetsspråket mer än inlärningssvårigheter bland arbetstagarna. Detta är typiskt på många arbetsplatser, eftersom antalet arbetstagare med annat modersmål än finska ökar. 

Enligt Päivi Mäkitalo, personalutvecklingschef vid Fazer Konfektyr, gick introduktionen på fabriken i Vanda tidigare helt och hållet på finska, men nu har man också börjat använda engelska.

Fazer behöver mycket säsongsarbetskraft, såsom sommararbetare och andra säsongsanställda. Företaget vill säkerställa att introduktionen stöder lärandet så väl som möjligt. När introduktionshelheten är uppbyggd på ett bra sätt passar den för många och beaktar också att människor lär sig på olika sätt.

I Fazers arbetshandledarutbildningar har man uppmärksammat hur viktigt det är att sätta sig in i andra människors situation och att inte utgå från att andra lär sig på samma sätt som man själv gör.

- När handledaren är medveten om olika inlärningsstilar förstår hen bättre om en sak inte lyckas genast och kan anpassa sin handledning till situationen, berättar Eija Lehtonen, som är introduktionsansvarig vid fabriken i Vanda.

Fazer har som mål att skapa en så bra introduktionssituation att den som introduceras vågar lyfta fram eventuella utmaningar med lärandet. Man har också gått igenom med dem som leder introduktionerna hur man kan uttrycka saker så tydligt som möjligt och exempelvis undvika yrkesslang.

Fazers introduktionshelhet består av olika delar. Tanken är att personen ska lära sig stegvis och genom olika former av information.

- Jag kommer ihåg hur vi förr hade introduktionsutbildningar som tog en hel dag, där vi gav massor av information på en gång. Folk gick därifrån med en massa lappar och huvudet fullt av information. Vi tyckte att vi var väldigt effektiva. Vår nuvarande modell för introduktionsprocessen fungerar ändå mycket bättre för arbetstagarna. Nya arbetstagare kan introduceras till saker bit för bit så att de får nya nivåer av kunskap. Var och en kan själv repetera saker och i lugn och ro bekanta sig med sin kommande arbetsplats, berättar Mäkitalo.

Introduktionspasset säkerställer kvaliteten

När introduktionen börjar beskriver man introduktionen som helhet och vilka delar den består av för varje arbetstagare. Fazers HR-enhet utvecklar introduktionen årligen i samarbete med i synnerhet livsmedelssäkerheten, kvaliteten och arbetarskyddet.

Introduktionen inleds med nätkurser som arbetstagarna avlägger på egen hand, och efter dem hålls ett introduktionsmöte. Där får arbetstagarna möjlighet att ställa frågor.

- Vid introduktionsmötet får varje arbetstagare ett Välkommen till huset-häfte, som hen kan läsa i lugn och ro hemma. Det är tillgängligt via en lärplattform även på förhand, berättar Lehtonen.

Till introduktionen hör också ett introduktionspass. Här beskrivs de teman som man gått igenom vid introduktionsmötet som tydliga helheter. Med hjälp av passet ser man till att den nya arbetstagaren har avlagt de nätkurser som behövs och tagit till sig informationen på en allmän nivå. Som avslutning på introduktionen kontrollerar man vad arbetstagaren lärt sig genom ett prov.

När man övergår till linjearbetet fyller man i ett specifikt handledningskort för varje linje. På så sätt säkerställer man kunnandet gällande den egna arbetsstationen och de egna uppgifterna under introduktionen. I detta skede går man noggrant igenom arbetsuppgifterna med handledaren.

- I handledningskortet för respektive arbetsstation beskrivs vilka skeden som ingår i arbetet. På detta sätt säkerställs att man går igenom allt och att handledaren eller arbetstagaren inte glömmer något. Introduktionen håller också en jämn kvalitet, och nivån hänger inte på vem som råkar vara handledare.

Vid de flesta arbetsstationer finns också visuella instruktioner som beskriver produkternas kvalitet. De be-
skriver hur en godkänd produkt ser ut.

- För vissa arbetsstationer har vi också använt videor som handledningsverktyg. En ny anställd på linjen får exempelvis titta på videoinspelningar av rengöringsanvisningarna, och vid behov kan man repetera på egen hand när som helst, berättar Lehtonen.

Ur Fazers perspektiv hjälper god introduktion den nya arbetstagaren att snabbare komma in i arbetsgemen-
skapen, samt gör att de nya arbetstagarna snabbare blir jämlika arbetskamrater med den övriga personalen.

- Att börja i ett nytt arbete kan vara spännande och också ganska stressande. Med hjälp av introduktionen säkerställer Fazer också att nya arbetstagare får en bra upplevelse utan onödig stress, säger Mäkitalo.

Eija Lehtonens och Päivi Mäkitalos tips

 • Utgå inte från att andra lär sig på samma sätt som du, utan försök
  sätta dig in i deras situation.
 • Genom god introduktion får handledaren snabbare en kunnig
  kollega, och det säkerställer även säkerheten i arbetet
 • När det finns en tydlig lista över vad som ska ingå i introduktionen
  går man igenom allt, och det blir ingen variation mellan olika
  handledare

Ytterliga information

Artikeln har ursprungligen publicerats som en del av Synliggör allas kunnande – inlärningssvårigheter hos vuxna, utbildning och arbetsliv -publikationen som framställts av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Läs mer om: