Skip to main content
Kompassi sinisen maailmankartan päällä.

Vi utvecklar ett rapporteringssystem för prognostisering av framtidens kompetensbehov

Kompetensbehovskompassen

Informationstjänsten inom prognostisering

Skols har startat ett projekt som går ut på att utveckla en informationstjänst inom prognostisering år 2022. Syftet med projektet är att utveckla ett nytt rapporteringssystem för prognostiseringsdata om behov av arbetskraft och kompetens på kort och medellång sikt.

Projektets utvecklingsarbete förverkligas med hjälp av Europeiska unionens Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) under åren 2022–2024. 

Kontakta oss

Meriluoto, Satu
projectchef
(dataportal för prognostisering, Kompetensbehovskompassen)