Skip to main content

Synliggör allas kunnande - Inlärningssvårigheter hos vuxna, utbildning och arbetsliv

Tutkimukset
Synliggör allas kunnande
inlärningssvårigheter hos vuxna

Den här publikationen handlar om inlärningssvårigheter hos vuxna och hur de påverkar arbete och utbildning. Dess mål är förutom att beskriva detta fenomen, i synnerhet att bidra med idéer och tankar kring hur vuxna med inlärningssvårigheter bättre kan beaktas i utbildning och arbetsliv.

Beställd av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Läs mer om Synliggör allas kunnande - Inlärningssvårigheter hos vuxna, utbildning och arbetsliv | Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (jotpa.fi)

 

Synliggör allas kunnande
Synliggör allas kunnande - Inlärningssvårigheter hos vuxna, utbildning och arbetsliv_Skols_2023_korrigerat01072024.pdf
(pdf, 3.69 Mb)
Ladda ned
Författare:
Anna Niemelä
Utgivningsår:
2023
ISBN pdf:
978-952-7546-03-1
ISSN pdf:
2954-2022
Serie:
Publikationer utgivna av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning 1/2023