Skip to main content

DNSH-bilagan på finska

Anvisningar och bilagor
RRF
upphandling
statsunderstöd

Ifyllnadsexempel för DNSH-blanketter finns på finska i Europeiska kommissionens tekniska anvisning (pdf, europa.eu)

Julkaisun etusivu
DNSH.pdf
(pdf, 295.84 Kb)
Ladda ned