Skip to main content

Ansökningsmeddelande - Statsunderstöd för utvecklande av basfärdigheter hos fångar

Anvisningar och bilagor
Utvecklande av basfärdigheter hos fångar
statsunderstöd

Läs instruktionerna för statsunderstöd från ansökningsmeddelandet.

Hakutiedote Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus - Valtionavustus vankien perustaitovalmennukseen, asiakirjan etusivu
1 SV Hakutiedote Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus - Valtionavustus vankien perustaitovalmennukseen.pdf
(pdf, 352.2 Kb)
Ladda ned
Författare:
Mikko Mähönen
Utgivningsår:
2023