Skip to main content
Talvisia kasveja ja auringonlasku.

Februari 2023

Meddelande: Teman och tidtabellerna för finansiering av kompetenstjänster för år 2023 har publicerats

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser 15 temaspecifika konkurrensutsättningar och ansökningar om statsunderstöd under år 2023. Först utlystes ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter som pågår mellan den 23 januari och den 7 mars 2023.

Valet av teman för ansökningar om finansiering baserar sig på tyngdpunkterna i verksamhetsplanen 2023 (pdf) som Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning beslutit om i slutet av år 2022. Dessutom baserar sig teman på prognostiseringsanalysen om kompetensbehov som servicecentret gjort och bland annat resultaten av arbets- och näringsministeriets färdplansprojekt för tillgång på arbetskraft.

Öppna meddelandet här.

Meddelande: Statsunderstöd utlyses: Utbildning av omsorgsassistenter 1/2023

Servicecentret utlyser den första ansökan om statsunderstöd för år 2023 idag på måndagen den 23 januari 2023. Syftet med statsunderstödet är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2023–2024. Ansökningstiden går ut på tisdagen den 7 mars 2023 kl. 16.15.

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning som har tillstånd att ordna grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Öppna meddelandet här.

Meddelande: Tyngdpunkterna i verksamhetsplanen för år 2023 har publicerats

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat tyngdpunkterna i verksamhetsplanen för år 2023 (pdf) på Publikationer-sidan.

Tyngdpunkterna i verksamhetsplanen styr målsättningen för servicecentrets verksamhet och centrala åtgärder för år 2023 i enlighet med arbetslivets arbetskrafts- och kompetensbehov.

Öppna meddelandet här.

Meddelande: Färska undersökningsresultat skildrar vad personer i arbetsför ålder tänker om kontinuerligt lärande

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat resultaten av enkät- och intervjuundersökningarna som kartlade vad personer i arbetsför ålder tänker om kontinuerligt lärande. Undersökningarna har verkställts av Kantar Public.

Undersökningarnas resultat publicerades på tisdagen den 10 januari 2023 vid ett tillfälle som arrangerats av servicecentret online. Undervisningsminister Li Andersson, forskningsdirektör Antti Kauhanen (Näringslivets forskningsinstitut ETLA), rektor Tuula Kortelainen (Hyria) och forskardoktor Soila Lemmetty (Itä-Suomen yliopisto) och erfarenhetsexpert Saana Alanko (Erilaisten oppijoiden liitto) närvarade vid tillfället för att kommentera resultaten. En textad inspelning av tillfället (på finska) har publicerats på YouTube-kanalen för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Öppna meddelandet här.

Öppna och kommande ansökningar

Öppna konkurresutsättningar för upphandlingar

Inga öppna ansökningar.

Öppna ansökningar om statsunderstöd

Utbildning av omsorgsassistenter 1/2023

  • Ansökningstiden började: 23.1.2023 kl. 16.15
  • Ansökningstiden går ut: 7.3.2023 kl. 16.15

Kommande upphandlingar och statsunderstöd

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har meddelat om tidtabellerna och teman för statsunderstöd och upphandlingar för år 2023.

Prenumerera på nyhetsbrevet