Skip to main content
Luminen metsä ja puita.

December 2022

Meddelande: Pilotprojekt för uppsökande verksamhet: grupphandledningar som uppmuntrar deltagare att utveckla sina kompetenser startas på arbetsplatser

I september upphandlade Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning en tjänst som ordnar grupphandledning som uppmuntrar deltagande i tilläggsutbildning i små och medelstora företag (som sysselsätter 5–149 personer).

Upphandlingen är en del av en helhet som utreder om delande av information gällande utbildning och deltagande i grupphandledningar ökar deltagande i utbildning. Grupphandledningarna startar under första hälften av år 2023 och kan anordnas ända tills den 30 juni 2024.

Öppna meddelandet här.

 

Meddelande: Tillgång till kunnig arbetskraft stöds inom yrken som genomgår omstrukturering

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden till belopp av sammanlagt 8,2 miljoner euro. Understöd beviljades till 42 utbildningshelheter.

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering var 5.10. – 14.11.2022. Sammanlagt 58 ansökan skickades in och understöd ansöktes till ett belopp av sammanlagt 12,2 miljoner euro.

Öppna meddelandet här.

 

Meddelande: Kompetens som behövs för grön övergång stöds på maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning som stöder grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna till belopp av sammanlagt 3,9 miljoner euro. Understöd beviljades till 21 utbildningshelheter.

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för utbildning inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna var 10.11. – 14.12.2022. Sammanlagt 26 ansökan skickades in och understöd ansöktes till ett belopp av sammanlagt 5,7 miljoner euro.

Öppna meddelandet här.

Öppna och kommande ansökningar

Öppna upphandlingar

Inga öppna ansökningar.

Öppna statsunderstöd

Inga öppna ansökningar.

Kommande upphandlingar och statsunderstöd

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser en ny ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter i början av år 2023. Innehållet av understödet förblir detsamma som för den ansökan om understöd som utlystes på hösten 2022. Vi meddelar senare om tidtabeller och teman för övriga statsunderstöd och upphandlingar som utlyses på våren 2023.

Kommande evenemang

10 januari 2023: Mitä työikäiset ihmiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta? Publicering av enkät- och intervjuundersökningar som kartläggervad personer i arbetsför ålder tänkerom kontinuerligt lärande

Vad tycker personer i arbetsför ålder om att lära sig nytt och att utveckla sin kompetens? Vilka är de ändamålsenligaste sätten att lära sig nytt och att utveckla sitt kunnande? Hurdant är det att delta i utbildning och hur upplevs lärande i arbete? 

I evenemanget publicerar vi resultaten av enkät- och intervjuundersökningarna som förverkligats av Kantar Public under november-december 2022. Undersökningarnas resultat kastar ljus över tankar och upplevelser av kontinuerligt lärande hos personer i arbetsför ålder. Intervjuundersökningen inriktar sig särskilt på synvinkeln på kontinuerligt lärande hos dem som i mindre mån deltar i utbildning.  

I Finland ackumuleras utbildning hos högutbildade, medan de som har en lägre nivå på sin utbildning deltar tämligen litet i utbildningunder sin karriär. Syftet med undersökningarna är att öka kunskapen om och förståelse för hur personer själv upplever kontinuerligt lärande. 

Evenemanget riktar sig särskilt tillspecialister inom kontinuerligt lärande, beslutsfattare och myndigheter samt alla som är intresserade av temat.

Evenemanget ordnas på finska. 

Varmt välkomna att höra resultaten och experters uttalande! 

Tidpunkt: tisdagen den 10 januari 2023 klockan 9.00-10.15 

 • Evenemanget ordnas i Teams. Länken skickas till dem som anmält sig i samband med kalenderinbjudan.

Program:  

 • Kl. 9.00 Välkommen 
 • Bakgrunden för undersökningen 
 • Utförande av undersökningen, forskningsdirektör Jaakko Hyry, Kantar Public 
 • Kommentaranförande: 
  • Undervisningsminister Li Andersson 
  • Forskningsdirektör Antti Kauhanen, Näringslivets forskningsinstitut (Etla) 
  • Rektor Tuula Kortelainen, Hyria 
  • Forskardoktor Soila Lemmetty, Itä-Suomen yliopisto 
 • Avslutning
Prenumerera på nyhetsbrevet