Skip to main content
Pajunkissoja ja taustalla vesistö.

April 2023

Meddelande: Utlysning av statsunderstöd: Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för förverkligande av kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden. Syftet är att finansiera kompetenstjänster som uppmuntrar lågutbildade personer att delta i tjänster inom kontinuerligt lärande som utvecklar färdigheter som är essentiella för arbetslivet. Syftet är även att stöda övergångsskeden inom utbildning och målsättningen av att höja utbildningsnivån.

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet. Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer. Ansökningstiden går ut den 31 maj 2023 kl. 16.15.

Öppna meddelandet här.

Meddelande: Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Kompetens inom koldioxidsänkor i skogsbruket

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning med anknytning till koldioxidsänkor för personer som är sysselsatta inom skogsbruket. Syftet med utbildningarna är att stöda klimatresiliensen inom skogsbruket och hjälpa med att uppnå markanvändningssektorns klimatmål

Servicecentret upphandlar utbildning inom följande delområden:

 1. Hållbar och ansvarsfull skogsanvändning och skogsvård
 2. Främjande av skogarnas biologiska mångfald
 3. Koldioxidavtrycket från användning av skogsmaskiner
 4. Ledande med kunskap för förminskning av hyggens koldioxidavtryck
 5. Hållbar användning av torvmarksskog

Lämna anbud via Hanki-anbudstjänsten innan den 17 maj 2023. 

Informationsmöte gällande upphandlingen på onsdagen den 26 april 2023

Servicecentret ordnar ett öppet informationsmöte gällande upphandlingen på onsdagen den 26 april 2023 kl. 14.00–15.00. Under mötet går man igenom upphandlingens bakgrund, målsättning, målgrupp och innehåll. Mötet ordnas på finska. Mötet spelas inte in.

Öppna meddelandet här.

Meddelande: Utbildningar inom digital och flerkanalig handel börjar för arbetstagare på branschen

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har genomfört en konkurrenssättning och upphandlat utbildning inom digital och flerkanalig handel. Avsikten med utbildningarna är att utveckla kunskaperna hos personer som arbetar inom handelsbranschen särskilt inom delområden som omfattar digitalisering, grön övergång och internationell handel.

Utbildningarna börjar under våren 2023 och avslutas innan den 30 juni 2024.

Öppna meddelandet här.

Meddelande: Prognostiseringsrapport publicerad: Bakgrundsmaterial för tyngdpunkterna för finansiering av kompetenstjänster år 2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat en prognostiseringsrapport som behandlar bakgrundsinformation för tyngdpunkterna för finansiering av servicecentrets kompetenstjänster år 2023.

Servicecentret ger årligen ut en prognostiseringsrapport, som identifierar de viktigaste och akutaste behoven inom kontinuerligt lärande. Målet är att identifiera särskilt sådana kompetensbehov som kan besvaras med att finansiera kompetenstjänster som är kortvarigare än examen och riktade bland annat till sysselsatta personer och personer utanför arbetskraften.

Öppna meddelandet här.

Meddelande: Vill du locka med din organisation för att delta i Upptäck ditt kunnande -veckan?

Att registrera sig för deltagande i veckan är ett sätt för organisationen att ge uttryck för hur viktigt det är att uppvisa sitt kunnande. Vill du locka din organisation med och delta i Upptäck ditt kunnande -veckan? Gör så här:

 • Diskutera om deltagandet på din arbetsplats (med ledningen, personaltjänsterna och kommunikationsansvariga).
 • Bekanta dig med Upptäck ditt kunnande -webbsidan
 • Kom upp med ett lämpligt sätt för er att delta och anmäl er för att vara med i festveckan som firar kunnande! Anmälan binder er inte till något, men håller er uppdaterade gällande kampanjens framsteg och ger er tillgång till färdiga kommunikationsmaterial som ni kan använda som stöd för er egen informering.
 • Bekanta dig med verktyg för upptäckande av kunnande som är riktade till deltagare. Kanske ni blir inspirerade och ordnar en Dialogpaus-dialog om upptäckande av kunnande för era klienter eller intressentgrupper!
 • Tips ges också i informationsmöten och på sociala medier, så anmäl dig till våra möten och följ våra kanaler på Facebook, Twitter och Instagram. Hashtaggen på sociala medier är #UpptäckDittKunnande.

Öppna meddelandet här.

Öppna och kommande konkurrensutsättningar och ansökningar om statsunderstöd

Öppna konkurresutsättningar för upphandlingar

Kompetens inom koldioxidsänkor i skogsbruket

 • Tidsfristen för upphandlingen började: 7.4.2023 kl. 07.00
 • Tidsfristen för upphandlingen går ut: 17.5.2023 kl. 12.00

Öppna ansökningar om statsunderstöd

Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

 • Ansökningstiden började: 22.3.2023 kl. 16.15
 • Ansökningstiden går ut: 31.5.2023 kl. 16.15

Kommande konkurrensutsättningar för upphandlingar

maj

 • Stödande av arbetslivets strukturomvandling på livsmedelsbranschen

Kommande ansökningar om statsunderstöd

april

 •  Kvalificerande studier för uppgifter inom småbarnspedagogik

maj

 • Kompetenstjänster för ukrainare 1/2023

juni

 • Utvecklande av basfärdigheter hos fångar

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har meddelat om tidtabellerna och teman för statsunderstöd och upphandlingar för år 2023.

Kommande evenemang

26 april 2023: Informationsmöte gällande upphandlingen: Kompetens inom koldioxidsänkor i skogsbruket

Servicecentret ordnar ett öppet informationsmöte gällande upphandlingen på onsdagen den 26 april 2023 kl. 14.00–15.00. Under mötet går man igenom upphandlingens bakgrund, målsättning, målgrupp och innehåll. Mötet ordnas på finska. Mötet spelas inte in.

27 april 2023: Ideoi, varasta - PARASTA! Upptäck ditt kunnande -veckans idéproduktionsworkshop (på finska)

Prenumerera på nyhetsbrevet