Skip to main content
kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä. Kuva on kuvattu henkilöiden yläpuolelta.

Skols meddelanden om servicecentrets verksamhet och resultat

Meddelanden

23.11.2023
Kädessä kompassi ja edessä tyhjä tie, suunta tulevaisuuteen
Skols har etablerat sin ställning och roll som komplement till utbildningssystemet

Statens revisionsverk (SRV) utförde en revision gällande Skols finansieringsverksamhet under år 2022 på hösten 2023.

16.11.2023
Henkilö työskentelemässä
Utbildningar som stöder professionella färdigheter och kunnande hos, samt sysselsättning av ukrainare börjar

Skols har beviljat statsunderstöd för stärkande av professionella färdigheter och annan kompetens hos ukrainare som anlänt till Finland.

9.11.2023
Mies työskentelee metsässä puunrungon parissa. Taustalla vihreä mäntymetsä.
Utbildningar som stöder klimatresiliensen inom skogsbruket startar

Vi genomförde en konkurrensutsättning för upphandlande av utbildning med anknytning till koldioxidsänkor för personer som är sysselsatta inom skogsbruket.

7.11.2023
Elintarviketeollisuuden työntekijä
Utbildningar som stöder export, digitalisering och hållbar framtid inom livsmedelsbranschen börjar

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har genomfört en konkurrensutsättning för upphandlande av utbildning för personer som är sysselsatta inom livsmedelsindustrin.

3.11.2023
Kyberturvallisuus
Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Kompetenstjänster med anknytning till datasäkerhet, cybersäkerhet och dataekonomi

Skols upphandlar kompetenstjänster med anknytning till datasäkerhet och cybersäkerhet för personer som är sysselsatta inom logistik och handels- och mediebranscherna och kompetenstjänster inom dataekonomi för ensamföretagare och expertarbete.

1.11.2023
Henkilö työskentelemässä tietokoneella.
Utlysning av statsunderstöd: Kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har utlyst statsunderstöd för kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen.

16.10.2023
Henkilö käyttää kulmahiomakonetta
Utlysning av statsunderstöd: Projektunderstöd för engelskspråkig läroavtalsutbildning i maskin- och produktionsteknik

Skols utlyser statsunderstöd för engelskspråkig läroavtalsutbildning i maskin- och produktionsteknik.

13.10.2023
Sairaalan henkilökuntaa
Utlysning av statsunderstöd: Komplettering av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter för sjukskötare utomlands

Skols utlyser statsunderstöd för komplettering av färdigheter hos personer som studerat för att bli sjukskötare utanför EU- och EES-stater.

22.9.2023
Kalenteri ja kynä
Förändringar gällande höstens finansieringar

Statsunderstödet för kompletterande av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter för sjukskötare utomlands och upphandlingen för förbättrande av kompetens inom data-analys, cybersäkerhet och datasäkerhet förflyttas till oktober. Dessutom kommer vi vid årsskiftet att utlysa en helt ny ansökan om understöd som besvarar den ökande tillväxten av kompetensbehov särskilt inom renoveringsbyggande.

14.9.2023
Vanhempi henkilö ja nuorempi hoitaja istuvat kahvilla.
Utlysning av statsunderstöd: utbildning av omsorgsassistenter 2/2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har öppnat den andra statsunderstödansökan för 2023 för utbildning av omsorgsassistenter.

12.9.2023
Ihmisiä ulkoilemassa
Vi söker nya tjänsteproducenter: Pilotprojekt för uppsökande verksamhet 2

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar en tjänst som går ut på att ordna utbildningsrelaterad grupphandledning i små och medelstora (3–149 anställda) företag.

7.9.2023
Henkilö kirjoittamassa muistiinpanoja.
Utlysning av statsunderstöd: Utvecklande av basfärdigheter hos fångar

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för utvecklande av basfärdigheter hos fångar.