Hyppää sisältöön
Hymyileviä ihmisiä katsoo paperia. Etualalla läpinäkyvä ilmoitustaulu, jossa on värikkäitä muistilappuja.

Hankkeissamme syntyy uusia palveluinnovaatioita suomalaisen työelämän tueksi

Hankkeet ja projektit

Käynnissä olevat hankkeemme ovat ajankohtaisia työllisyyden ja jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Hankkeidemme tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa työvoiman saatavuutta, torjua työttömyyttä ja varmistaa, että osaava työvoima on valmiina vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin.  

Lue lisää hankkeistamme, jotka edistävät osaltaan osaamisen kehittämistä ja jatkuvaa oppimista eri kohderyhmille. 

Osaaminen näkyviin -kampanja

Jotpa toimii osaamisen huomaamiseen ja näkyväksi tekemiseen keskittyvän valtakunnallisen Osaaminen näkyviin -kampanjaviikon koollekutsujana. Viikon tavoitteena on innostaa ja kannustaa ihmisiä ja yhteisöjä huomaamaan osaamistaan, herättää julkista keskustelua osaamisen huomaamisen merkityksestä sekä koota monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle. Kampanjaa rahoittaa vuosien 2022-2023 aikana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra).

Ennakoinnin tietopalveluhanke

Jotpa on käynnistänyt vuonna 2022 ennakoinnin tietopalveluhankkeen, jonka tavoitteena on kehittää uudenlainen, lyhyen ja keskipitkän aikavälin työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitiedon raportointijärjestelmä.

Hankkeen kehitystyö toteutetaan Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) tuella vuosina 2022–2024.

Hakevan toiminnan pilotti

Jotpa käynnisti vuonna 2022 hakevan toiminnan pilottiprojektin, jossa selvitetään, voiko yrityksissä tapahtuvalla koulutustiedon jakamisella ja ryhmäohjauksella lisätä yleissivistävän koulutuksen varassa olevien ihmisten osallistumista koulutukseen. 

Pilotin toteutuksessa ovat mukana Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla sekä työn ja talouden tutkimuslaitos Labore.

Oppimisen tuen malli työpaikoilla

Jotpa kehittää vuoden 2023 aikana työpaikoille malleja ja välineitä oppimisen esteiden tunnistamiseen ja työssä oppimisen tukemiseen. Tarkoitus on auttaa työpaikkoja oppimisen esteiden tunnistamisessa ja huomioimisessa työssä sekä kannustaa ihmisiä jatkuvaan oppimiseen. Viime kädessä tarkoitus on estää virtaa työttömyyteen ja työvoiman ulkopuolelle.

Vankien perustaitovalmennus

Jotpalla on käynnistymässä syksyllä 2023 kokeilu, jossa pilotoidaan vankien perustaitovalmennusta ja perustaitojen osaamismerkkejä, joiden kehitystyö on käynnissä Opetushallituksessa. 

Kokeilun valmistelussa ovat olleet mukana OKM:n, Risen ja Opetushallituksen asiantuntijoita. Mukana on ollut myös vankien vapaan sivistystyön oppilaitosten edustajia, joilla on kokemusta vankilayhteistyöstä: Riihimäen kansalaisopisto, Turun kristillinen opisto, Länsi-Suomen opisto. Kokeiluun liittyvää taustaselvitystä on tehnyt Silta-Valmennus ry.