Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
Osaaminen näkyviin -tunnus, nainen ja mies kävelevät keltaisten sateenvarjojen päällä.

Meissä kaikissa on piilevää potentiaalia, joka voidaan ottaa käyttöön osaamisen huomaamisen myötä

Osaaminen näkyviin

Mistä on kyse?

Kutsumme erilaisia toimijoita rakentamaan ja viettämään kanssamme Osaaminen näkyviin -viikkoa 2.–8.10.2023.

Osaaminen näkyviin -viikon tavoitteena on auttaa ihmisiä ja yhteisöjä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. Osaaminen näkyviin -viikon voima on siinä, että se tehdään yhdessä! Siksi toivotamme tervetulleeksi monenlaiset yhteisöt toimimaan kanssamme.

Jotpa toimii viikon koollekutsujana ja järjestää infotilaisuuksia ja erilaisia perehdytyksiä jo hyvissä ajoin ennen viikkoa.

Ideoita siihen, miten oma työyhteisösi tai harrastusporukkasi voi osallistua viikolle löytyy näiltä sivuilta. Vinkkejä jaetaan myös infotilaisuuksissa sekä sosiaalisessa mediassa eli ilmoittaudu mukaan tilaisuuksiin ja ota seurantaan somekanavamme Facebookissa, Twitterissä sekä Instagramissa. Aihetunniste somessa on #OsaaminenNäkyviin.

Julkaisemme ajankohtaista tietoa kampanjasta myös somessa

Tavoitteet

Osaaminen näkyviin -viikolla keskitytään meissä kaikissa piilevään osaamispotentiaaliin, joka voidaan ottaa käyttöön osaamisen huomaamisen myötä. Osaaminen synnyttää onnellisuutta! Ihmiset puhkeavat kukkaan, kun he saavat tehdä asioita, joissa ovat hyviä. Annetaan siis osaamiselle mahdollisuus!

Kun osaaminen on ensin huomattu ja tunnistettu, se voidaan ottaa käyttöön. Osaamisen käyttöönottoon liittyy osaamisen siirrettävyys, eli sen ymmärtäminen käytännössä, että esimerkiksi vapaa-ajalla hankittua osaamista voi käyttää myös työelämässä. 

Suomessa on osaamista, tuodaan #OsaaminenNäkyviin

Osaaminen näkyviin -viikon tavoitteet ovat:

 1. Innostaa ja kannustaa ihmisiä ja yhteisöjä huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi.
 2. Herättää julkista keskustelua osaamisen huomaamisen merkityksestä ihmisille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.
 3. Koota monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle

Miten voin osallistua?

Mukaan viikolle ovat tervetulleita kaikki yhteisöt, yritykset, järjestöt, opistot, oppilaitokset, verkostot ja jokainen aiheesta kiinnostunut.

Yhteisösi tai sinä voitte osallistua mukaan pienin teoin tai isosti esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Tuo esiin omaa, työkaverin, opintoalan, ammattiryhmän, työyhteisön, harrastusporukan tai muun yhteisön osaamista!
 • Järjestä tilaisuuksia, tapahtumia tai työpajoja kaikille avoimesti tai rajatummin omille asiakkaille, jäsenille, henkilöstölle, kumppaneille ja verkostoille.
 • Tarjoa työkaluja ja harjoitteita osaamisen huomaamiseen.
 • Nosta asiaa esiin omissa viestintäkanavissa ja somessa: blogit, artikkelit, kannanotot, twiitit ym. Käytä aihetunnistetta #OsaaminenNäkyviin.
 • Jaa muiden tuottamia sisältöjä ja osallistu julkiseen keskusteluun.
 • Käy Erätauko-dialogeja osaamisen tunnistamisesta.
 • Mitä muuta keksit? Ideoi vapaasti, ja kerro siitä laajasti verkostoissasi ja viestintäkanavissasi!

Uskomme, että teillä mukaan lähtevillä toimijoilla on paras ymmärrys ja tieto keinoista auttaa omia kohderyhmiänne huomaamaan osaamistaan ja tuomaan sitä näkyviin. Teillä on hieno mahdollisuus nostaa asian tärkeys esiin!

Toteuttajaksi ilmoittautuneet yhteisöt saavat viestintänsä tueksi Osaaminen näkyviin -logon ja muita materiaaleja.

Löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sivun alalaidasta. Voit myös olla yhteydessä osoitteeseen info@jotpa.fi.

Suunnittelu alkakoon!

Tausta

Osaaminen näkyviin -viikon tarkoitus on edistää 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhdessä kiteyttämää elinikäisen oppimisen tahtotilaa Suomelle, jonka mukaan on merkityksellistä, että yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä.

Osaaminen näkyviin -viikkoja vietettiin ensi kertaa vuonna 2021. Viikkojen koollekutsujan toimi silloin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra), ja niitä oli tiiviisti suunnittelemassa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis. Mukaan viikoille osallistui yli 350 erilaista toimijaa.

Vuonna 2022 Osaaminen näkyviin -viikon järjestämisestä vastasi ensi kertaa Jotpa. Silloin mukana oli yli 300 erilaista toimijaa, jotka toivat osaamisen ilosanomaa esiin artikkeleiden, videoiden, kuvakampanjoiden, tapahtumien, keskustelutilaisuuksien ja kaikenlaisen osaamisteemaisen pöhinän voimin.

Pääviestit

Kaikki ihmiset oppivat uutta läpi elämän. Valtaosa aikuisten oppimisesta tapahtuu työssä työtä tekemällä. Ihmiset oppivat uusia asioita myös koulutuksissa, kursseilla, harrastukissa, ihmissuhteissa ja arjen askaressa. Aina omaa osaamista ei edes huomaa. Mitä työikäiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta? (Jotpa 2023) -kyselytutkimuksen mukaan puolet työikäisistä kokee, että heillä on osaamista, jota he voisivat hyödyntää yhteiskunnassa enemmän. 

Oman osaamisen huomaaminen vahvistaa käsitystä itsestä osaajana ja oppijana, auttaa soveltaman osaamista ja kannustaa myös uuden oppimiseen. Osaaminen näkyviin viikon pääviestit ovat:

 1. Osaamista kertyy monissa ympäristöissä: työelämä, arki, harrastus, vapaa-aika, perhe-elämä, koulutus, kurssit jne. Kaikkialla syntyvä osaaminen on arvokasta!
 2. Jokaisella on monenlaista ja moninaista osaamista, ja kun sen huomaa, löytää osaamiselleen käyttöä.
 3. Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista.

Anna osaamiselle mahdollisuus #OsaaminenNäkyviin

Lue lisää kyselytutkimuksesta

Näillä periaatteilla voit olla mukana

 • Tekemisen ja viestinnän tulee liittyä ihmisten osaamisen huomaamiseen ja näkyväksi tekemiseen.
 • Lähestymistapa ja viestintä on myönteistä, arvostavaa, kannustavaa ja keskittyy mahdollisuuksiin: keskitytään osaamiseen, jota jo on, eikä siihen, mitä ei ole. Osaamisen arviointi, vertailu, mittaaminen ja arvottaminen eivät ole viikkojen ohjelmaan ja viestintään sopiva lähtökohta.
 • Missä tahansa syntynyt osaaminen on arvokasta - tapahtui se sitten työelämässä, arjessa, harrastuksissa, vapaa-ajalla, perhe-elämässä tai koulutuksessa.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Arola, Milma
projektipäällikkö
(aliedustetut ryhmät)
Juntunen, Linda
asiantuntija
(Osaaminen näkyviin -kampanja, viestintä)
Siuko, Maikki
projektikoordinaattori
(tapahtumat, Osaaminen näkyviin -kampanja)