Hyppää sisältöön
Kysymysmerkki

Kokosimme vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin Osaaminen näkyviin -viikosta

Usein kysytyt kysymykset Osaaminen näkyviin -viikosta

Onko materiaalista kieliversioita?

Keskeisimmästä materiaalista on kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi. Eri kieliversioihin pääset sivuston oikeasta yläreunasta. Toteuttajaksi ilmoittautuneet yhteisöt saavat pääsyn Osaaminen näkyviin -materiaalipankkiin, josta löytyy juhlaviikon logo sekä muuta materiaalia myös ruotsiksi ja englanniksi.

Mistä voin ladata Osaaminen näkyviin -logon ja muuta materiaalia?

Viikolle ilmoittautuneille tahoille jaetaan linkki Osaaminen näkyviin -materiaalipankkiin, josta voi ladata juhlaviikon logon sekä muuta jaettavaksi tarkoitettua materiaalia. Materiaalipankista löytyy myös ohje, jota tulee noudattaa materiaalien käytössä.

Miten saadaan mukaan heidätkin, jotka eivät yleensä puhu osaamisestaan?

Tässä pallo on meillä kaikilla: puhuminen omasta osaamisesta arjessa tehdään helpommaksi yhdessä! Kutsumme Osaaminen näkyviin -viikon toteuttamiseen tarkoituksella monenlaisia toimijoita – järjestöjä, yrityksiä, yhdistyksiä, opistoja ja oppilaitoksia -, sillä erilaiset tahot tavoittavat erilaisia ihmisryhmiä omalla tekemisellään ja tyylillään. Kannustamme kutsumaan mukaan myös heitä, jotka normaalisti eivät osallistu!

Miten osaamisesta kannattaisi puhua, jotta aihetta olisi helpompi lähestyä?

Puhe osaamisesta voi myös tuntua vieraalta tai tylsältä. Osaaminen tarkoittaa monenlaisia taitoja, kykyjä, tietoja ja vahvuuksia. Eri ihmiset puhuvat osaamisesta hyvin eri sanoin. Joskus auttaa, jos osaaminen kytketään tekemiseen tai toimintaan – siihen, miten se näkyy kunkin työssä, opinnoissa, harrastuksessa tai arjessa.

Millaisia välineitä osaamisen tunnistamiseen on jo olemassa?

Osaamisen tunnistamiseen on olemassa lukuisia erilaisia työkaluja kohdennettuna esimerkiksi opiskelijoille, työnhakijoille tai tietyn organisaation henkilöstölle. Jos yhteisöllänne on osaamisen tunnistamiseen työkalu tai menetelmä, joka sijaitsee verkossa ja jonka voisimme julkaista Osaaminen näkyviin-harjoitteissa, kerrothan siitä meille osoitteeseen info@jotpa.fi . Työkalun tai menetelmän tulee olla kaikille avoin ja ilmainen käyttää, sekä sen tulee noudattaa viikkojen periaatteita.

Mitä sisältöä voisin tarjota asiakkailleni viikon aikana?

Onko yhteisölläsi omaa sisältöä, materiaalia tai työkaluja, joka puhuttelisi asiakkaitanne ja auttaisi heitä huomaamaan osaamistaan? Tai jos haluat järjestää Osaamisen Erätauko-keskustelun, saat meiltä perehdytyksen ja ohjeet keskustelun käymiseen sekä materiaalia keskustelijoiden kutsumiseen. Lisäksi olemme koonneet verkkosivuille yksilö-, pari- ja pienryhmäharjoituksia osaamisen tunnistamisen avuksi. Löydät ne työkalupakista.

Miten liitän osaamisen näkyväksi tekemisen sisältöjä koulutuksiimme?

Hyvä tapa huomata omaa osaamista on käydä tasavertainen Osaamisen Erätauko -dialogi. Keskustelu sopii osaksi erilaisia koulutuksia, kun on tarve pohtia opittua tai muutoin huomata osaamista. Tarjoamme keskustelujen vetäjille ohjeet, materiaalin ja perehdytyksen.

Miten voin edistää osaamisen huomaamista omalla työpaikallani?

Työpaikat ovat oivia paikkoja huomata osaamista. Kehu kollegan osaamista – myös muiden kuullen! Järjestä tiimillesi Osaamisen Erätauko-dialogi. Voit vinkata viikosta lähijohtajalle, HR-asiantuntijalle tai viestijälle, ja ideoida yhdessä tapoja innostaa osaamisen huomaamiseen sekä ilmoittautua mukaan.

Haluan houkutella oman organisaationi mukaan viikon toteutukseen. Mitä teen?

Mukaan liittyminen on kaikille organisaatioille tapa kertoa, että se pitää osaamisen näkyväksi tekemistä tärkeänä ja näkee sen arvon yhteiskunnassa laajemminkin. Mukaan voi tulla pienilläkin teoilla, eikä se edellytä välttämättä isoja resursseja. Keskustele ja sovi yhteisössäsi tarvittavien tahojen kuten johdon, henkilöstöpalvelujen ja viestinnän kanssa osallistumisesta. Ideoikaa teille sopivaa tapaa tulla mukaan ja ilmoittautukaa osaksi osaamisen juhlaviikkoa!

Mihin mennessä viikolle ilmoittaudutaan mukaan?

Parhaan hyödyn saat, kun ilmoittaudut viikolle mukaan heti. Näin pääset varmasti osallistumaan kaikkiin infotilaisuuksiin ja perehdytyksiin ja ehdit suunnitella, millä tavalla osallistut juhalviikolle.


 

Saammeko apua tapahtumaviikon sisällön toteutukseen?

Koska viikkojen ohjelmaa toteuttavat sadat toimijat, Jotpa ei harmillisesti voi auttaa tapahtumien ja muun toiminnan yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Ideointiin ja suunnitteluun kuitenkin on luvassa apua erilaisissa infotilaisuuksissa.

Toteuttajaksi ilmoittautuneet yhteisöt saavat viestintänsä tueksi Osaaminen näkyviin -logon ja muita materiaaleja.

Mitä ohjelmaa Jotpa tarjoaa viikon aikana?

Jotpa toimii Osaaminen näkyviin -viikon koollekutsujana ja innostaa yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan. Jotpan verkkosivuille on koottu työkalupakki, josta löytyy yksilö-, pari- ja pienryhmäharjoituksia osaamisen huomaamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Jotpa järjestää erilaisia infotilaisuuksia sekä perehdytyksiä esimerkiksi Osaamisen Erätauko-dialogien järjestämiseen sekä itse juhlaviikolla erilaisia osaamisteemaisia tilaisuuksia. Kokoamme verkkosivuillemme tietoa viikon tapahtumista, ja viestimme aiheesta julkisen keskustelun herättämiseksi.

Mitä viikon aikana tapahtuu?

Viikon tapahtumat rakentuvat mukaan lähtevien tahojen toiminnasta. Jokainen toimija toteuttaa omannäköistä ja kohderyhmilleen sopivaa ohjelmaa. Kannustamme mukana olevia yhteisöjä viestimään tapahtumista ja osaamisen tunnistamisen harjoitteista niissä kanavissa, jotka parhaiten tavoittavat toivotut kohderyhmät. Viikon ohjelma rakentuu monen toimijan yhteisestä tekemisestä!

Mitä osaamisella tarkoitetaan? Onko se jokaisen oma kokemus?

Osaaminen on omakohtainen kokemus. Emme aina huomaa osaamistamme juuri siksi, että emme uskalla sanoa sitä osaamiseksi. Osaaminen on laajasti monenlaisia taitoja, kykyjä, tietoja ja vahvuuksia, joita ihmisellä on ja jotka ovat hänelle itselleen merkityksellisiä. Osaaminen on osaamista, vaikkei siitä olisi tutkintoa tai virallista todistusta!

Mikä on Osaaminen näkyviin -viikon tavoite?
  1. Innostaa ja kannustaa ihmisiä ja yhteisöjä huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi.
  2. Herättää julkista keskustelua osaamisen huomaamisen merkityksestä ihmisille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.
  3. Koota monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle.

Ota yhteyttä

Arola, Milma
projektipäällikkö
(aliedustetut ryhmät)