Hyppää sisältöön
Kompassi sinisen maailmankartan päällä.

Uusi helppokäyttöinen ennakointitiedon palvelu tarjoaa tietoa työikäisten tulevaisuuden osaamistarpeista

Osaamistarvekompassi

Kehitämme ennakointitiedon raportointijärjestelmää, joka yhdistää tärkeää tietoa osaamisen tarjonnasta ja ennakoidusta kysynnästä. Uusi palvelu tarjoaa jatkuvan oppimisen näkökulmasta luotettavaa ja ajantasaista tietoa tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta. Lisäksi se yhdistää alueellista ja valtakunnallista tietoa osaamisen ja työvoiman kohtaannosta. Uuden palvelun nimeksi tulee Osaamistarvekompassi.  

Palvelun sisältö

Osaamistarvekompassin sisältöjä kehitetään vaiheittain vuosien 2023 ja 2024 aikana. Aluksi Osaamistarvekompassi sisältää tilastollista analyysia työllisten työmarkkinasiirtymistä ammattialojen välillä sekä siirtymistä työllisyydestä työttömyyteen, opiskelijaksi tai työvoiman ulkopuolelle. Samalla olemme koostaneet palveluun aineistoja työmarkkinoiden ja osaamistarpeiden muutoksista. Lisäksi kehitämme analyyseja koulutus- ja osaamiskapeikoista hyödyntäen tekoälysovelluksia osaamistarpeiden ennakoinnissa ja koulutuskatveiden tunnistamisessa.  

Palvelun kieliversiot

Toistaiseksi Osaamistarvekompassi.fi -verkkosivustomme ei tule olemaan saatavilla ruotsiksi tai englanniksi. Pyrimme kuitenkin tulevaisuudessa laajentamaan sivuston kielivalikoimaa.

Jatkuvasti päivittyvä tietoalusta

Tavoitteenamme on luoda saavutettava, helposti lähestyttävä ja yksityiskohtainen ennakointitietoalusta osaamistarpeista. Osaamistarvekompassi on innovatiivinen työkalu, joka pyrkii vastaamaan työvoiman ja osaamisen kohtaannon haasteisiin ja parantamaan tiedolla johtamista. Yhdistämällä eri tietolähteitä saadaan kokonaisvaltaisempi näkemys aiheesta tai ilmiöstä. 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden tukeminen

Osaamistarvekompassi on osa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen lakisääteistä tehtävää työelämän osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointitiedon analysoinnissa. Palvelun kehittäminen ja ylläpitäminen ovat keskeinen ja konkreettinen osa tämän tehtävämme toteuttamista.

Lue lisää ennakointitehtävästämme

Palvelun kohderyhmät

Palvelu on suunnattu erityisesti koulutuspalveluiden tarjoajille sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden tuottajille ja kehittäjille. Koulutuksen järjestäjät ja ohjaajat voivat hyödyntää palvelun tietoja yksilöllisten koulutusvalintojen ja urasuunnittelun tukena sekä oman palvelutarjontansa kehittämistarpeiden ennakoinnissa. 

Tausta

Osaamistarvekompassi on osa 2022 alkanutta ennakoinnin tietopalveluhanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen, lyhyen ja keskipitkän aikavälin työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitiedon raportointijärjestelmä. Hankkeen kehitystyö toteutetaan Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) tuella vuosina 2022–2024.

Logo_Next_generation_EU

Lue lisää RRF-rahoituksesta

Palvelun julkaisu

Osaamistarvekompassi.fi -alusta on tavoitteena julkaista vuoden 2023 loppuun mennessä. Tiedotamme julkaisusta vielä erikseen verkkosivuille ja sosiaalisessa mediassa.

Toivomme, että tuleva ennakointipalvelu auttaa sidosryhmiämme saamaan arvokasta tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista ja edistämään jatkuvaa oppimista ja työllisyyttä Suomessa. 

Ota yhteyttä

Leveälahti, Samuli
kehittämispäällikkö
(osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointitiedon analyysit, ennakointiyhteistyö)
Meriluoto, Satu
projektipäällikkö
(ennakoinnin tietoalusta, Osaamistarvekompassi)