Hyppää sisältöön
Abstraktissa kuvassa naissiluetti katsoo kohti tulevaisuuden vihreää kaupunkia.

Työn ja osaamisen tulevaisuus on jatkuvassa muutoksessa – jalostamme ennakointitietoa myös sidosryhmiemme hyödyksi

Ennakointi

Yhdistämme työmarkkinoiden tarpeet ja ihmisten osaamisen. Tarkastelemme osaamisen ennakointia jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Meille keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Millä aloilla osaamisrakenne muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävimmin?
  • Mitä katvealueita voidaan tunnistaa lähitulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ja nykyisen koulutustarjonnan välillä?
  • Millaisia jatkuvan oppimisen osaamispalveluita tarvitaan työikäisten osaamis- ja koulutuskapeikkoihin vastaamiseen?

Analyysimme ja tiedontuotantomme palvelee työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Kohdennamme rahoitusta koulutukseen, jota tarvitaan lähitulevaisuudessa työmarkkinoilla.

Tutustu tarkemmin ennakointityöhömme

Lue lisää ennakoinnin ajankohtaisista asioista

Ota yhteyttä

Hakanen, Jarno
kehittämispäällikkö
(jatkuvan oppimisen verkostoyhteistyö, strateginen suunnittelu)
Meriluoto, Satu
projektipäällikkö
(ennakoinnin tietoalusta, Osaamistarvekompassi)