Hyppää sisältöön
Kolme ihmistä katsoo taulua, jolle on kiinnitetty erilaisia tilastoja ja muistilappuja.

Rahoitamme työelämälle tarpeellisia koulutuksia ja uusia kokeiluja, joihin työikäisten on helppo osallistua

Ennakointi rahoituksen perustana

Jotpan vuosittaisessa ennakointikatsauksessa tunnistetaan merkittävimpiä työikäisen väestön osaamistarpeita, joihin rahoittamallamme koulutuksella voidaan vaikuttaa. Valmistelemme vuosittaiset jatkuvan oppimisen rahoituksen painopisteet tämän ennakointitiedon pohjalta.  

Tutustu rahoituksiimme

Tietolähteinä olemme hyödyntäneet muun muassa opetushallinnon ja työ- ja elinkeinohallinnon tuoreimpia julkaisuja, kansallisia ja kansainvälisiä ennakointitietopalveluja, tietokantoja, tilastoja sekä alakohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä.  

Ennakointimme lähtökohtana on eri aikavälejä koskevan ennakointitiedon kokoaminen loogiseksi jatkumoksi sekä eri tietolähteiden yhdistäminen ja niistä saatavan tiedon jalostaminen. Osaamistarpeiden tunnistamisessa hyödynnämme jatkossa  big dataa, digitaalisia työkaluja ja tekoälyä sekä yhteisöllisiä alakohtaisten asiantuntijoiden tulkintoja työelämän osaamistarpeiden muutoksista. 

Tutustu vuoden 2023 painopisteraporttiin