Hyppää sisältöön
Kaksi henkilöä katsoo kaavioita ja tekee laskelmia.

Hankkimamme osaamispalvelut luovat uudenlaista osaamista ja koulutusta sekä edistävät uuden tiedon syntymistä

Hankinnat

Palvelukeskus hankkii kilpailuttamalla osaamispalveluita, jotka ovat pääsääntöisesti täysin uusia ja jotka eivät sisälly nykyisiin tutkintoihin tai muuhun säännellyn koulutuksen tarjontaan.  

Hankittavat osaamispalvelut voivat muodostaa kokonaisuuksia, jotka sijoittuvat koulutusasteiden ja -alojen rajapinnoille ja jotka sisältävät koulutukseen hakeutumista ja osallistumista tukevaa toimintaa (esimerkiksi osallistujien etsiminen ja motivoiminen opintoihin sekä oppimisen haasteisiin liittyvät tukitoimet). 

Osaamispalveluiden tavoitteena on muun muassa saada aikaan uutta osaamista ja koulutusta sekä edistää uuden tiedon syntymistä. Rahoitettavat koulutukset ovat pääasiassa tutkintoa lyhyempiä opintoja, joilla vastataan työelämän osaamistarpeisiin.   

Osaamispalvelun toteuttajat voivat tällä rahoituksella kehittää uusia koulutussisältöjä ja sisällyttää ne myöhemmin tutkintoihin tai järjestää maksullisena koulutuksena (esimerkiksi korkeakoulujen täydennyskoulutuksena). 

Kilpailuttamalla ei hankita ammatillisia tutkintoja tai niiden osia, henkilöstökoulutusta, yhden yrityksen sisäistä koulutusta tai työvoimakoulutusta.

Kuka voi osallistua hankintojen tarjouskilpailuun?

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.  

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi  

  • yksityiset yritykset,
  • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt,  
  • yksityiset koulutuksen järjestäjät tai ylläpitäjät sekä
  • kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt. 

Lue lisää

Ota yhteyttä

Haapakoski, Mirka
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)