Hyppää sisältöön
Säästöpossu kalenterin päällä.

Kokosimme vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin hankinnoista

Usein kysyttyä hankinnoista

Tälle sivulle olemme koonneet yleisimpiä kysymyksiä hankintoihin liittyen.

Lue myös

Poikkeaako opiskelijan rooli Jotpan hankkimassa muussa kuin säännellyssä koulutuksessa opiskelijan roolista säännellyssä koulutuksessa?

Kyllä poikkeaa. Opiskelijan rooli muussa kuin säännellyssä koulutuksessa määrittyy Jotpan toimintaa koskevan lain  13–16 § mukaan (Laki Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta 682/2021). Rooli eroaa opiskelijaksi ottamisen, opinto-oikeuden päättämisen sekä opiskelijan oikeuksien ja velvollisuuksien osalta. 


Jotpa päättää opiskelijaksi ottamisesta koulutuksen järjestäjän valintaesityksen perusteella. Opiskelijalla on oikeus saada koulutussuunnitelman mukaista opetusta ja suorittaa opintoja niiden keston ajan. Osallistumisoikeus kuitenkin päättyy, jos opiskelija olennaisesti laiminlyö koulutussuunnitelman mukaiset opinnot ilman hyväksyttävää syytä. Jotpa antaa päätöksen osallistumisoikeuden päättymisestä koulutuksen järjestäjän esityksen perusteella.

Voiko Jotpan hankinnoilla toteutettavaa koulutusta tarjota avoimen korkeakoulun opintoina?

Kyllä voi, Jotpa ei ota kantaa opintojen toteuttamistapaan. Jotpan rahoittaman koulutuksen tulee kuitenkin olla koulutukseen osallistujille maksutonta.  

Lisäksi on huomioitava, että Jotpa ostaa hankinnoilla täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksena suoritettavia opintopisteitä ei huomioida korkeakoulujen rahoitusmalleissa.

Voivatko korkeakoulut ilmoittaa Jotpan hankkimasta koulutuksesta mahdollisesti annetut opintopisteet korkeakoulujen rahoitusmallien tiedonkeruissa?

Jotpan hankkimat koulutukset luokitellaan täydennyskoulutukseksi, joka on liiketaloudellisin perustein hinnoiteltua. Täydennyskoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa suoritettuja opintopisteitä ei huomioida korkeakoulujen rahoitusmalleissa. 

Pääsääntöisesti Jotpa ostaa hankinnoilla muuta kuin säänneltyä koulutusta. 

Voidaanko Jotpan rahoittamat koulutukset luokitella (vastinrahoituksellisiksi) TKI-hankkeiksi?

Jotpan rahoittamilla palveluilla voidaan tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan myötä syntyviä uusia osaamistarpeita sekä täyttää valtakunnallisia koulutus- ja osaamispalveluiden katveita. Rahoituksella toteutettuja osaamispalveluja ei kuitenkaan luokitella TKI-hankkeiksi, vaan ne ovat koulutusta. 

Mitä on säännelty ja muu kuin säännelty korkeakoulutus?

Säännellyn korkeakoulutuksen määritelmä: sellaisia sisältöjä, jotka jo sisältyvät korkeakoulussa järjestettävään tutkintoon tai joita on aikaisemmin järjestetty osana tutkintokoulutusta.

Muun kuin säännellyn korkeakoulutuksen määritelmä: sellaisia sisältöjä, jotka eivät tällä hetkellä sisälly korkeakoulussa järjestettävään tutkintoon, ja joita ei ole aiemmin järjestetty osana tutkintokoulutusta, vaan sisällöt on laadittu kyseistä rahoitusta (=koulutushankinta) varten. 

Mitä tarkoittaa "valtakunnallisten koulutus- ja osaamispalveluiden katveet, joita Jotpa-rahoituksella katetaan"?

Jotpa täydentää työikäisille suunnattua nykyistä koulutustarjontaa, jotta kansalaisilla, yrityksillä ja muilla työnantajilla olisi parempi mahdollisuus sopeutua ja varautua työelämän muutokseen.  

Jotpa kartoittaa ajankohtaista jatkuvaan oppimiseen ja työllisyyteen liittyvää tilannekuvaa tilastojen ja ennakointitiedon avulla. Tämän avulla palvelukeskus määrittelee sellaiset koulutukset ja osaamispalvelut, joihin on tärkeää panostaa rahallisesti. 

Onko yksityisten toimijoiden mahdollista hakea rahoitusta?

Jotpa rahoittaa koulutus- ja osaamispalveluita hankintatoiminnalla. Näissä kilpailutuksissa palveluntuottajina voivat olla laajemmin myös yksityiset toimijat.

Voiko palveluntuottajan työntekijät osallistua palveluntuottajan toteuttamaan koulutukseen?

He voivat osallistua, mutta palveluntuottajan (tai alihankkijan) omista työntekijöistä ei voi laskuttaa Jotpaa. Omia työntekijöitä ei lasketa myöskään mukaan aloittaneiden vähimmäismäärään, mikäli sellainen on hankinnalle asetettu.

Ota yhteyttä

Haapakoski, Mirka
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)