Hyppää sisältöön
Koodari istuu tietokoneella.

Kokoamme, analysoimme ja tulkitsemme valtakunnallisia ja alueellisia työelämän osaamistarpeita jatkuvan oppimisen näkökulmasta

Analysoimme ennakointitietoa

Kokoamme, analysoimme ja tulkitsemme valtakunnallisia ja alueellisia työelämän osaamis- ja työvoimatarpeita eri tahojen tuottaman ennakointitiedon avulla.

Tuotamme tietoaineistojen perusteella tilannekuvaa siitä, millaisia työvoima- ja osaamistarpeita Suomessa on lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ja pystytäänkö näihin tarpeisiin vastaamaan olemassa olevilla koulutuksilla ja muilla osaamispalveluilla.

Ennakointitietoa monipuoliseen käyttöön

Keskitymme työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon ennakointiin jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Se tarkoittaa kykyä tunnistaa tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnan tarpeita, joihin voidaan vastata tutkintoa lyhyemmillä osaamiskokonaisuuksilla ja joihin ei ole olemassa muuta julkisesti rahoitettua koulutusta.

Jotpassa

 • kokoamme saatavilla olevaa, eri aikavälejä koskevaa ennakointitietoa yhteen
 • edistämme alueellisen ennakointitiedon hyödyntämistä
 • laadimme uudenlaisia synteesejä muiden tuottamasta ennakointitiedosta 
 • uudistamme ennakoinnin yhteistyörakenteita
 • parannamme jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämisen tietoperustaa.

Kohtaannon tilannekuva

Tuotamme tilannekuvaa siitä, millaisia työvoima- ja osaamistarpeita Suomessa on lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ja pystytäänkö näihin tarpeisiin vastaamaan olemassa olevilla koulutuksilla ja muilla osaamispalveluilla. Tilannekuvan muodostamisessa hyödynnämme myös alueellisten ennakointitoimijoiden tuottamaa tietoa.  

Analysoitu ennakointitieto ohjaa osaamispalveluiden rahoituksen kohdentamista. Asetamme vuosittain rahoituksen painopisteet työelämän ennakoitujen osaamistarpeiden mukaan. Laadukas ja oikea-aikainen ennakointitieto palvelee myös kumppaniorganisaatioiden päätöksentekoa koulutuspanosten strategisessa kohdentamisessa.  

Ennakointitieto auttaa selvittämään muun muassa

 • yli- ja alitarjonta-alojen kehitystä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä
 • eri alojen uusia osaamistarpeita 
 • työmarkkinoilla olevien henkilöiden osaamiskapeikkoja
 • alanvaihtajien koulutus- ja osaamistarpeita
 • äkillisiin rakennemuutoksiin liittyvää osaamispalveluiden kohdentamista
 • alueellisten työvoima- ja osaamistarpeiden kehityssuuntia
 • tutkintoa pienempien osaamiskokonaisuuksien tunnistamista
 • jatkuvan oppimisen osaamispalveluiden tarjonnan kapeikkoja
 • työelämään vaikuttavien trendien (esimerkiksi vihreä siirtymä ja digitaalisuus) ja signaalien vaikutusta eri tehtävissä vaadittavaan osaamiseen.
   

Tutustu ennakointijulkaisuihin

Tulossa osaamisen ennakoinnin tietopalvelu

Jatkuvan oppimisen kehittämistä edistävän ennakointitiedon analysointi, julkaiseminen ja levittäminen on toimintamme ydintä. Jaamme ajantasaisia ennakointituloksia kootusti ja avoimesti. 

Palvelukeskuksen ennakointitiedon jakelun ensisijaisia asiakkaita ovat yksilöille ja yrityksille ennakointitietoa ja osaamispalveluita välittävät tahot:

 • tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden tuottajat ja kehittäjät yksilön koulutusvalintojen ja urasuunnittelun tukena 
 • koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset ja muut osaamispalveluiden tuottajat palvelutarjontansa kehittämistarpeiden ennakoijina 
 • media yhteiskunnallisen muutoksen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden tiedon välittäjänä 
 • yritykset ja muut työnantajat sekä työelämän järjestöt henkilöstönsä ja jäsenistönsä osaamisen kehityksen suunnittelijoina ja toteuttajina 
 • alueelliset ja valtakunnalliset päätöksentekijät ja asiantuntijat jatkuvan oppimisen strategisten kehittämissuunnitelmien laatijoina.

Olemmekin käynnistäneet vuonna 2022 ennakoinnin tietopalveluhankkeen, jonka tavoitteena on kehittää uudenlainen, lyhyen ja keskipitkän aikavälin työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitiedon raportointijärjestelmä. Hankkeen kehitystyö toteutetaan Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) tuella vuosina 2022–2024.

Raportointijärjestelmän analyysit ja raportit julkaisemme osaamistarpeiden ennakointitiedon julkisessa tietopalvelussa, Osaamistarvekompassissa. Tietopalvelussa julkaistaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin työvoima- ja osaamistarvetietoa helppokäyttöisinä ja interaktiivisina raportteina. Osaamistarvekompassi.fi julkaistaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lue lisää Osaamistarvekompassista

Tutustu EU:n elpymisvälinerahoitukseen