Hyppää sisältöön
Lähikuva pöydän ääressä olevista ihmisistä, jotka kirjoittavat yhdessä muistilapuille ja luonnospaperille jotain.

Vaikuttavuuden seurannalla kehitämme toiminnan tuloksellisuutta ja lisäämme avoimuutta.

Vaikuttavuus

Teemme vaikuttavuuden seurantaa ja arvioimme omaa toimintaamme. Näin pystymme kehittämään toimintaamme ja lisäämään toiminnan avoimuutta. Vaikuttavuuden seurannalla pyrimme edistämään jatkuvaa oppimista myös yleisemmin Suomessa. 

Arvioimme toimintaamme neljän toisiaan tukevan tarkastelukulman kautta:   

 1. Jotpan tehtävä ja rooli työelämälähtöisenä toimijana, joka edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta 
 2. Rahoitushakujen prosessien toimivuus ja selkeys sekä hankkeiden koko elinkaaren aikainen tuki   
 3. Rahoitettujen osaamispalveluiden tuloksellisuus ja kustannustehokkuus 
 4. Jotpan koulutusten vaikutus osallistujien tuleviin koulutuspäätöksiin, ammattisiirtymiin, työmarkkinatulemiin ja tuloihin.

 

Tavoitteita toiminnan tuloksellisuudelle ja vaikuttavuudelle

Toimintamme ydintavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnassa siihen, että työmarkkinoille saataisiin osaavaa työvoimaa ja työikäiset ihmiset pystyisivät kehittämään omaa osaamistaan työn ja muun elämän ohessa.  

Tämän saavuttamiseksi olemme määritelleet tarkempia tavoitteita: 

 • Tunnistamme akuutteja osaamistarpeita ja -katveita ennakointitiedon pohjalta. 
 • Rahoitamme osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta, jota aikuiset voivat suorittaa työn ohessa.  
 • Toimintamme on työelämälähtöistä. 
 • Toimintamme osaamispalveluiden rahoittajana on laadukasta, ja prosessit ovat toimivia. 
 • Rahoitushakumme ovat viestinnällisesti selkeitä ja tarkoitukseltaan ymmärrettäviä. 
 • Rahoittamamme osaamispalvelut toteutuvat suunnitelmien mukaan ja opiskelijat kokevat koulutukset laadukkaina ja hyödyllisinä. 
 • Rahoitamme kustannustehokkaasti laadukasta ja vaikuttavaa koulutusta ja opiskelijahankintaa, jotka on mahdollista ottaa laajemmin käyttöön yhteiskunnassa.

 

Miten seuraamme tavoitteissa onnistumista?

Seuraamme tavoitteidemme onnistumista monin eri tavoin: 

 • Seurantajärjestelmät: Seuraamme omien seurantajärjestelmiemme kautta opiskelijoiden antamia palautteita sekä rahoittamiemme koulutusten ja opiskelijahankinnan tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta. Tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta pystytään seuraamaan vertailemalla suoritettujen opintojen ja osallistujien määrää myönnetyn rahoituksen määrään. 
 • Lisäksi seuraamme erilaisista rekistereistä ja muista tietojärjestelmistä saatavan tiedon avulla muun muassa sitä, missä määrin rahoittamiimme koulutuksiin osallistuneet opiskelijat ovat jatkaneet opintojaan tai onko koulutuksiin osallistumisella ollut vaikutuksia henkilöiden ammattisiirtymiin tai tuloihin. 
 • Palaute: Pyydämme säännöllisesti palautetta toiminnallemme keskeisiltä yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä sekä rahoittamiemme osaamispalveluiden toimijoilta. Keräämme palautetta toimintamme onnistumisesta sekä rahoitustoiminnan prosessien laadusta ja toimivuudesta.

 

Lue lisää