Hyppää sisältöön
Viiden henkilön kädet pitävät peukaloita pystyssä.

Opiskelijapalautteet ovat osa toimintamme tuloksellisuuden seurantaa.

Opiskelijapalautteet

Tällä sivulla voit tarkastella opiskelijoiden palautteita Jotpan rahoittamista koulutuksista ja niihin liittyvistä tukitoimista. Palautteiden keskimääräisiä arvosanoja voi suodattaa muun muassa hankekokonaisuuksien ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien mukaan. 

Koulutuksen järjestäjät keräävät palautetta opiskelijoilta Jotpan palautekyselyn kautta. Kyselyyn vastanneet opiskelijat arvioivat koulutuksen eri osa-alueita arvosanoilla 1–5, joista 5 on paras arvosana. Kaikki vastaukset annetaan nimettömästi.

Alla oleva opiskelijapalautteiden koonti on toteutettu Power BI -työkalulla. 

Voit valita näkymän vasemmasta reunasta haluamiasi suodatusperusteita. Voit tarkastella palautteita seuraavilla suodatusperusteilla:

 • RRF-rahoitus -kohdasta voit tarkastella palautteita osaamispalvelun rahoittajan mukaan (Euroopan unioni tai Suomi). 
  • Kyllä-valinnalla palautteet koskevat vain Euroopan unionin elpymisvälineellä rahoitettuja osaamispalveluita (Recovery and Resilience Facility -rahoitus, joka on osa Next Generation EU -ohjelmaa). 
  • Ei-valinnalla palautteet koskevat vain Suomen valtion rahoittamia osaamispalveluita.
 • Painopiste ja hankekokonaisuus -kohdasta voit tarkastella palautteita painopistealueittain ja edelleen hankekokonaisuuksittain. Hankekokonaisuuksien nimet ovat samat kuin päättyneiden valtionavustushakujen ja hankintojen tarjouskausien nimet.
 • Koulutuksessa aliedustettujen ryhmien suodattimet: Koulutuksessa aliedustetut tarkoittavat sellaisia ihmisryhmiä, jotka osallistuvat koulutukseen tyypillisesti vähemmän kuin muut ja jotka hyötyisivät osaamisen kehittämisestä kaikista eniten.
  • Kaikki aliedustetut -painikkeesta voit tarkastella kaikkien koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien opiskelijoiden antamia palautteita.
  • Äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame -painikkeesta voit tarkastella palautteita niiltä opiskelijoilta, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.
  • Yli 55-vuotiaat -painikkeesta voit tarkastella palautteita niiltä opiskelijoilta, jotka ovat yli 55-vuotiaita.
  • Yksinyrittäjät, freelancerit ja kevytyrittäjät -painikkeesta voit tarkastella palautteita niiltä opiskelijoilta, jotka toimivat yksinyrittäjinä, freelancereina tai kevytyrittäjinä.
  • Pelkkä perusasteen koulutus -painikkeesta voit tarkastella palautteita niiltä opiskelijoilta, jotka ovat suorittaneet ainoastaan perusasteen koulutuksen (peruskoulu, kansakoulu, keskikoulu tai vastaava).

Raportin alareunassa voit tarkastella kahdella välilehdellä tietoja opintojen suorittamisesta työn ohessa: Työnantajan lupa suoritukseen työajalla ja Töistä otetut vapaapäivät

Tiedot opiskelijapalautteista päivittyvät tälle sivulle kerran vuorokaudessa

Tutustu muihin Power BI -raportteihin

Ota yhteyttä

Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)