Hyppää sisältöön

Kehitämme hankintojamme saamamme palautteen avulla

Tiedote
17.11.2023
Henkilö katsomassa älylaitetta

Järjestimme 26.10.2023 Kehitetään Jotpan hankintoja yhdessä -työpajan. Halusimme kuulla työpajassa palveluiden tuottajien näkemyksiä siitä, miten hankintojamme voitaisiin kehittää. Työpajassa pyrimme löytämään yhteisellä keskustelulla uusia ideoita koulutuksen laadun kriteereiksi ja mittaamiseksi. 

Hyödynsimme Howspace-ympäristöä, jolla mahdollistettiin anonyymi vastaaminen. Näin siis saatiin kaikkein rohkeimmatkin ideat talteen. 

Haluammekin kiittää kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja tehokkaasta ideoinnista! Alle kokosimme työpajan konkreettisia hedelmiä ja vaikutuksia tuleviin hankintoihimme.  

Kuva: Jarno Hakanen

Kuvassa tunnelmia hankintatyöpajasta. Kiitos kaikille osallistuneille hyvästä palautteesta ja kehitysideoista!

Lue lisää työpajasta

Ahkeran keskustelun tuloksena syntyi monia ideoita

Hyvässä seurassa aikataulu hieman venyi, mutta se ei tuntunut aktiivisia osallistujia haittaavaan. Tilaisuus poiki paljon keskustelua, joissa selkeytettiin sekä nykyisiä käytäntöjämme että ideoitiin tulevaa. 

Kysyimme tilaisuudessa koulutuksen järjestäjiltä, mikä heidän mielestään kertoo koulutuksen laadusta. Vastauksissa nousi esiin erityisesti palveluntuottajien ja vastuukouluttajien aiempi kokemus ja referenssit. Myös koulutuksen työelämäyhteistyö koettiin ensiarvoisen tärkeänä. Työpajan pohjalta saimme paljon tietoa ja ideoita tarjoajan ja palveluntuottajan näkökulmista. Voimme hyödyntää näitä ajatuksia monipuolisesti tulevissa hankinnoissa ja tarjouspyynnöissämme. Tavoitteena onkin, että mahdollisimman monella koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus osallistua hankintoihimme pienellä kynnyksellä. 

Kiinnitämme huomiota työelämäyhteistyöhön ja osaamisen tuomiseen näkyväksi

Saamamme palautteen ja oman reflektiomme pohjalta aiomme tehdä uudistuksia hankintojamme koskeviin toimintatapoihin. Aiomme kiinnittää erityistä huomiota työelämäyhteistyöhön liittyvien vaatimusten ja kriteerien selkeyteen sekä konkreettisuuteen. Kiinnitämme huomiota myös siihen, miten koulutuksissa syntyvä osaaminen tuodaan paremmin esiin ja näkyväksi. Tavoitteena onkin, että koulutuksen suorittamisesta annetussa todistuksessa sanoitetaan jatkossa koulutuksen tuottama osaaminen siten, että koulutuksiin osallistuvat pystyvät hyödyntämään sitä myös työssään tai työnhaussa.

Hankintojen arviointikriteereistä

Työpajassa keskustelua herätti myös hinnan painotus tarjousten vertailussa. Kaikkien koulutushankintojemme arvioinnissa painottuu vahvasti suunnitellun koulutuksen laatu.  Hinnan painoarvo on 30 prosenttia ja laadun painoarvo on 70 prosenttia.  Jo vähimmäisvaatimuksemme hankinnoille ovat korkeat. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että määrittelemme jokaiseen osaamispalveluun tietyt vaatimukset liittyen esimerkiksi koulutuksen toteutustapaan ja vuorovaikutukseen. Lisäksi vertailemme vähimmäisvaatimusten ylittävää laatua erilaisilla kriteereillä, jotka liittyvät esimerkiksi koulutussuunnitelman sisältöön. Näillä laadun mittareilla pyrimme takaamaan rahoitettujen koulutusten korkealaatuisuuden ja relevanttiuden.  

Verkkosivuillemme on tulossa näkyviin toteutuneiden hankintojen hintatiedot.  Näin haluamme lisätä hankintojen avoimuutta ja tarjota mahdollisuuden tarkastella toteutunutta hintatasoa markkinoille uudentyyppisissä osaamispalveluissa.  

Lue lisää

Ota yhteyttä

Haapakoski, Mirka
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)