Hyppää sisältöön

Jotpan koulutukset ovat opiskelijoiden mielestä laadukkaita - Päivittyvä Power BI -raportti opiskelijapalautteista on julkaistu

Tiedote
20.6.2024
Viiden henkilön kädet pitävät peukaloita pystyssä.

Olemme julkaisseet verkkosivuillamme jatkuvasti päivittyvän Power BI –raportin, jonka avulla voi tarkastella Jotpan rahoittamien koulutusten opiskelijapalautteita. Raportista pystyy näkemään reaaliajassa, onko koulutus ollut opiskelijoiden mielestä laadukasta. 

Opiskelijapalautteita on kertynyt 19.6.2024 mennessä 2183 kappaletta yli sadasta eri koulutuksesta. Palautekyselyyn vastataan nimettömästi. Jotpan rahoittamissa koulutuksissa on tähän mennessä aloittanut noin 15 000 opiskelijaa. 

Jotpa hyödyntää palautetietoja seuratessaan niin rahoittamiensa osaamispalveluiden kuin koko toimintansa onnistumista. Palautetiedon yhdistäminen kustannustietoon mahdollistaa myös Jotpan toiminnan tuloksellisuuden seurannan.

Tutustu opiskelijapalautteiden Power BI -raporttiin

Verkkosivuilta löytyvät palautteiden tärkeimmät tiedot ja indikaattorit

Koulutuksen järjestäjät keräävät palautetta opiskelijoilta Jotpan palautekyselyn kautta. Palautteet kerätään useimmiten kunkin koulutuksen loppupuolella. Opiskelijat vastaavat palautekyselyyn nimettömästi. 

Verkkosivuillamme päivittyvässä raportissa palautteiden keskimääräisiä arvosanoja voi suodattaa muun muassa hankekokonaisuuksien ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien mukaan.  

Raportti on yksinkertaistettu koonti opiskelijapalautteiden tärkeimmistä havainnoista. Tiedot opiskelijapalautteista päivittyvät verkkosivuillemme kerran vuorokaudessa. Palautekysely on kokonaisuudessaan laajempi, ja se sisältää yhteensä 16 kysymystä. Kyselyyn vastanneet opiskelijat arvioivat erilaisia koulutukseen liittyviä aihepiirejä arvosanoilla 1–5, joista 5 on paras arvosana.

 

Koulutusten oppimateriaalit ja kouluttajat saavat kiitosta

Raportissa näytettäviksi keskeisimmiksi indikaattoreiksi on valittu kolme palautekyselyssä esiintyvää aihetta: koulutuksen onnistuminen, oppimateriaalien laatu ja kouluttajien asiantuntemus. 

Tämänhetkisissä vastauksissa kyseiset aihepiirit ovat saaneet erinomaiset arvosanat ja erityisesti kouluttajiin on oltu tyytyväisiä:  

  • Kyselyssä esitettyyn väitteeseen Koulutus oli onnistunut annettujen arvosanojen keskiarvo on 4,4/5.  
  • Väitteeseen Koulutuksessa käytetty oppimateriaali ja annetut tehtävät olivat laadukkaita ja tukivat oppimistani annettujen arvosanojen keskiarvo on 4,4/5.  
  • Väitteeseen Kouluttaja / kouluttajat olivat asiantuntevia ja ammattitaitoisia annettujen arvosanojen keskiarvo on 4,6/5. 

 

Ohjaus ja muut tukitoimet koetaan hyödyllisiksi

Raportin vasemmassa reunassa olevasta Tukitoimien hyödyllisyys -kohdasta voi seurata koulutuksiin liittyvien tukitoimien onnistumista. Jotpa edellyttää koulutuksen järjestäjiltä tukitoimien tarjoamista lähes kaikissa rahoittamissaan osaamispalveluissa.  

Opiskelutaitojen ohjaus, uraohjaus ja muu saatu tuki ovat saaneet opiskelijoilta tähän mennessä keskimääräisiksi arvosanoikseen vähintään 4,1/5. Palautteiden perusteella opiskelijoiden ohjaus on osoittautunut tärkeäksi osaksi työn ja opintojen yhdistämisen helpottamista. 

 

Koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvat ovat erityisen tyytyväisiä koulutuksiin

Raportissa on mahdollista tarkastella myös pelkästään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden antamien palautteiden keskiarvoja. Koulutuksessa aliedustetut tarkoittavat sellaisia ihmisryhmiä, jotka osallistuvat koulutukseen tyypillisesti vähemmän kuin muut ja jotka hyötyisivät osaamisen kehittämisestä kaikista eniten.  

Jotpan rahoittamien koulutusten aliedustetut opiskelijat jaetaan neljään ryhmään: 

  • äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame 
  • yli 55-vuotiaat 
  • yksinyrittäjät, freelancerit tai kevytyrittäjät 
  • pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevat. 

Aliedustettujen ryhmien mukaan saaminen koulutukseen on Jotpalle tärkeä tavoite. Tämänhetkisten vastaajamäärien perusteella Jotpan rahoittamat koulutukset ja muut osaamispalvelut ovat tavoittaneet koulutuksessa aliedustetut ryhmät hyvin. Yleisesti aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden antamat arvosanat ovat myös keskimääräisiä arvosanoja parempia.  

 

Työn ohessa opiskelu on onnistunut hyvin

Raportin alaosassa voi nähdä, missä määrin opiskelijat ovat käyttäneet työaikaa Jotpan rahoittamien opintojen suorittamiseen. Suuri osa vastaajista on saanut luvan käyttää työaikaa opintoihin. Merkittävä osa vastaajista ilmoittaa, ettei ole kysynyt, voiko käyttää työaikaa opintoihin.  

Suurin osa vastaajista ei ole tarvinnut töistä vapaata opintojen suorittamiseen. Kokonaisuudessaan palautteiden perusteella koulutukset on järjestetty niin, että ne on voinut hyvin suorittaa työn ohessa. 

 

Palautekyselyn aineisto saatavilla tutkimuskäyttöön loppuvuodesta

Koulutuksia toteuttavat toimijat voivat tarkastella omia opiskelijapalautteitaan Jotpan opiskelijaraportointijärjestelmän kautta.  

Palautekyselyn aineistoja on mahdollista saada tutkimuskäyttöön myöhemmin vuoden 2024 aikana. 

 

Ota yhteyttä

Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)