Hyppää sisältöön
Kädessä pieni kasvin taimi. Taustalla vihreää kasvillisuutta.

Rahoitamme RRF-rahoituksella osaamispalveluita, joiden painopisteitä ovat digitalisaatio ja vihreä siirtymä

EU:n elpymisvälinerahoitus (RRF)

Euroopan unioni tukee taloudellisesti jäsenmaidensa toipumista koronakriisistä erityisesti EU:n elpymisvälineellä (Next Gerenation EU). Elpymisvälineessä on erilaisia ohjelmia, joista suurin on EU:n elpymis- ja palautumistukiväline RRF eli Recovery and Resilience Facility. RRF:n tavoitteena on pienentää koronakriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä tukea digitalisaatiota ja vihreää siirtymää jäsenmaissa.

Lue lisää

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma

Suomen saama RRF-rahoitus perustuu kansalliseen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan. Elpymis- ja palautumissuunnitelmaa kutsutaan lyhenteellä RRP eli Recovery and Resilience Plan. 

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma muodostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat 

  • vihreä siirtymä, 
  • digitalisaatio,  
  • työllisyys ja osaaminen sekä 
  • sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Näistä neljästä kokonaisuudesta toimintamme kohdistuu erityisesti työllisyyden ja osaamisen edistämiseen. 

Jotpan RRF-rahoitus osaamispalveluihin

Rahoitamme RRF-rahoituksella osaamispalveluita, joiden painopisteitä ovat digitalisaatio ja vihreä siirtymä. Osa koulutuksista kohdennetaan koulutuksessa aliedustetuille (koulutukseen erityisen tervetulleille) ryhmille. Näitä erityisen tervetulleita ryhmiä ovat esimerkiksi enintään perusasteen koulutuksen suorittaneet henkilöt, yli 55-vuotiaat henkilöt ja sellaiset henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

Lisäksi rahoitusta suunnataan ennakoinnin raportointijärjestelmän kehittämiseen ja osaamiskartoitusten kehittämiseen.

Lue lisää:

Lue lisää ennakoinnista

Rahoituksen painopisteet osaamispalveluissa

Suomen elpymis- palautumissuunnitelman keskeinen toimenpide on käynnistää työelämän rakennemuutosta tukevia koulutuksia. Näin ollen RRF-rahoitettavia koulutuksia kohdennetaan erityisesti tukemaan seuraavia osa-alueita:

  • Digitaalisaation edistäminen
    • vähintään 15 % rahoitettavista koulutuksista
  • Vihreän siirtymän edistäminen  
    • vähintään 5 % rahoitettavista koulutuksista

Tavoittelemme Jotpan RRF-rahoitetuilla osaamispalveluilla yhteensä 7800 koulutukseen osallistujaa, joista vähintään 1500 osallistujaa kuuluu koulutuksessa aliedustettujen ryhmään.   

DNSH-periaatetta

RRF-rahoituksella tuettavissa hankkeissa tulee noudattaa ”ei merkittävää haittaa” (DNSH) -periaatetta. 

RRF-rahoitusten yhteydessä tehtävällä DNSH-arvioinnilla varmistetaan, ettei rahoitettava hanke aiheuta merkittävää haittaa seuraaville kuudelle ympäristötavoitteelle:

•    Ilmastonmuutoksen hillintä
•    Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
•    Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
•    Siirtyminen kiertotalouteen
•    Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
•    Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Toimet eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa hankkeen aikana tai sen jälkeen. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä edistäviä hankkeita ei rahoiteta.

DNSH -liitepohja

Ota yhteyttä

Paavola, Krista
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)