Hyppää sisältöön

Ei merkittävää haittaa –periaatteet, DNSH

Ohjeet ja liitteet
RRF
hankinta
valtionavustus

RRF-rahoituksella tuettavissa hankkeissa tulee noudattaa ”ei merkittävää haittaa” (DNSH) -periaatetta. Hankkeista ei saa aiheutua merkittävää haittaa EU:n taksonomia-asetuksessa määritellylle kuudelle ympäristötavoitteelle:

  1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen 
  2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  3. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  4. Kiertotalous, mukaan lukien jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys 
  5. Ilman, veden tai maaperän pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen 
  6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Apua DNSH-liitepohjan täyttämiseen löydät Euroopan komission laatimasta teknisestä ohjeesta (pdf, europa.eu).

Julkaisun etusivu
DNSH.pdf
(pdf, 295.84 Kb)
Lataa