Avoimet ja tulevat haut

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus kartoittaa ajankohtaista jatkuvaan oppimiseen ja työllisyyteen liittyvää tilannekuvaa tilastojen ja ennakointitiedon avulla. Tämän avulla palvelukeskus määrittelee sellaiset koulutukset ja osaamispalvelut, joihin on tärkeää panostaa rahallisesti.

Hankinnat

Ei avoimia kilpailutuksia.


Valtionavustukset

Ei avoimia kilpailutuksia.


 Kuva, jossa on jaoteltu Jotpan valtionavustushaut ja hankinnat teemoittain kuukauden mukaan.

 

Kuva päivitetty 24.5.2023

Tulossa olevat hankinnat

Vuoden 2023 hankintojen teemat ja tarjouskilpailujen alkamisajankohdat:

toukokuu
 • Työelämän rakennemuutoksen tukeminen elintarvikealalla
kesä-elokuu
 • Ei avattavia kilpailutuksia.
syyskuu
 • Vihreän siirtymän ja digitalisaation edistäminen: kotitalouksien energiaratkaisut
 • Data-analytiikka-, kyberturva- ja tietoturvaosaaminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
lokakuu
 • Osaamiskartoitukset työpaikoilla
marras-joulukuu
 • Ukrainalaisten osaamispalvelut 2/2023


Tulossa olevat valtionavustukset

Vuoden 2023 valtionavustushakujen alkamisajankohdat ja teemat:

toukokuu
 • Ukrainalaisten osaamispalvelut 1/2023
kesäkuu
 • Vankien perustaitojen kehittäminen
heinä-elokuu
 • Ei avattavia valtionavustushakuja.
syyskuu
 • Hoiva-avustajien koulutus 2/2023
 • Pätevöittävät opinnot sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin
lokakuu
 • Englanninkielinen oppisopimuskoulutus työperäisille maahanmuuttajille
marras-joulukuu
 • Työmarkkinoiden positiivisen äkillisen rakennemuutoksen mallin pilotointi

Mahdollisista muista valtionavustushauista ja hankinnoista tiedotetaan myöhemmin.

Kunkin valtionavustushaun ja hankinnan yksityiskohdat julkaistaan Avoimet ja tulevat haut -sivulla hakuajan ja tarjouskauden alkaessa. Tarkemmista hakuajoista ja tarjouskausista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa palvelukeskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.