Hyppää sisältöön
Sininen infomerkki, jossa valkoisella i -kirjain. Taustalla näkyy sinisiä muotoja.

Teemme jatkuvasta oppimisesta kiinteän osan suomalaista työelämää

Tietoa meistä

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus eli Jotpa tukee työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta koko yhteiskunnassa.  

Jotpa lisää työikäisten mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan rahoittamalla tutkintoa lyhyempiä koulutuksia, jotka vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin. Jotpa käyttää ennakointi- ja tilannekuvatietoa määrittääkseen, mitä koulutuksia rahoitetaan. Tavoitteena on, että kaikkiin sen rahoittamiin koulutuksiin sisältyy myös osallistujien ohjausta ja muita tarvittavia tukitoimia.

Samalla Jotpa edistää koko toiminnallaan ja rahoituksillaan jatkuvan oppimisen tehokkaiden ja vaikuttavien mallien kehittymistä koulutusjärjestelmässä. Jotpa myös hankkii tutkimustietoa, jonka avulla parannetaan työikäisten koulutuksen vaikuttavuutta ja koulutusinvestointien kannattavuutta. Jotpan tavoitteena on, että tiedot yhteiskunnan tulevista osaamistarpeista ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista löytyvät helposti, saavutettavasti ja kattavasti verkosta.

Palvelukeskuksen tehtävät 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus 

 • analysoi työelämän osaamis- ja työvoimatarpeita koskevaa ennakointitietoa  
 • rahoittaa työikäisille tarkoitettuja tutkintoa lyhyempiä koulutuksia  
 • kehittää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja  
 • tukee alueellista ja muuta yhteistyötä  
 • edistää jatkuvan oppimisen vaikuttavuutta. 

Tutustu tehtäviimme tarkemmin

Jotpa on kahden ministeriön ohjaama viranomainen 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on itsenäinen viranomainen. Jotpaa ohjaavat yhteystyössä opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Hallinnollisesti Jotpa on Opetushallituksen erillisyksikkö.

Jotpassa työskentelee tällä hetkellä 15 henkilöä.

Jotpa sijaitsee Opetushallituksen tiloissa Helsingin Hakaniemessä.  

Ota yhteyttä:

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto 


Valtioneuvoston asettama Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto ohjaa ja tukee palvelukeskuksen toimintaa. Neuvoston jäsenet edustavat työelämää ja keskeisiä ministeriöitä. Neuvoston toimikausi on viisi vuotta.  

Neuvoston tehtävänä on  

 1. palvelukeskuksen toiminnan strateginen suunnittelu  
 2. päättää laajakantoisista tai merkittävistä lausunnoista ja aloitteista  
 3. laatia esitys palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuunnitelmasta ja sen muutoksista ja  
 4. päättää palvelukeskuksen vuosittaisen toimintasuunnitelman painopisteistä.  

Neuvoston kokoonpano toimikaudella 2021–2026

 • kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja 1.1.2023 alkaen) 
 • alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, työ- ja elinkeinoministeriö 
 • johtava asiantuntija Miika Sahamies, Akava ry  
 • erityisasiantuntija Joni Rehunen, sosiaali- ja terveysministeriö  
 • koulutuspolitiikan asiantuntija Mikko Kinnunen, Suomen Yrittäjät ry  
 • koulutus- ja työvoimapolitiikan asiantuntija Kirsi Rasinaho, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry  
 • erityisasiantuntija Lauri Kurvonen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry/ Akava ry  
 • kehitysjohtaja Markus Lassheikki, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry  
 • budjettineuvos Merja Salmi, valtiovarainministeriö
 • koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry  
 • johtava asiantuntija Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
 • asiantuntija Riina Nousiainen, STTK 
 • lakimies Timo Boehm, Kirkon työmarkkinalaitos  
 • osaamis- ja koulutuspolitiikan asiantuntija Mertzi Bergman, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT