Hyppää sisältöön
Ryhmä keskustelee iloisesti pyöreän pöydän äärellä.

Tuemme kattavien elinikäisen ohjauksen palvelujen luomista

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

Toteutamme tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden koordinointi- ja kehittämistehtäväämme lähinnä tuottamalla tietoa ohjauksen toimijoille. Lisäksi edistämme yhteistyötä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden elinikäisen ohjauksen toteuttamisessa. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluiden asiakaita ovat elinikäisen ohjauksen toimijat kuten ohjauksen ammattilaiset ja verkostot, joille tarjoamme tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista. 

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kohderyhmänä on koko työikäinen väestö ja työelämä (välilliset asiakkaat). 

Elinikäinen ohjaus

Elinikäisellä ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimia ja palveluita, joiden avulla kaikenikäiset henkilöt pystyvät, missä tahansa elämänvaiheessa tunnistamaan omaa osaamistaan, taitojaan, kiinnostuksen kohteitaan, arvojaan ja rajoituksiaan. 

Näiden tunnistaminen auttaa peilaamaan omia vaihtoehtoja työmarkkinoiden mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, sekä muihin osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin. Elinikäisen ohjauksen palveluiden tarkoituksena on auttaa kansalaisia tekemään mielekkäitä koulutukseen, urapolkuun, vapaa-aikaan sekä omaan toimeentuloon liittyviä suunnitelmia ja päätöksiä, koko elämänkaaren ajan. Tarkoituksena on myös auttaa asettamaan ja edistämään yksilöllisiä oppimistavoitteita niin koulutuksessa, työelämässä kuin muissakin konteksteissa. 

Lähdeaineisto:  Valtioneuvoston Elinikäisen ohjauksen strategia 2020–2023, sivu 10.

Tutustu lähdeaineistoon

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ekström, Mia
erityisasiantuntija
(työikäisen väestön tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen, ruotsinkieliset osaamispalvelut)