Hyppää sisältöön

Oivalla osaamistasi parihaastattelulla

Oivalla osaamistasi parihaastattelulla

Oivalla osaamistasi parihaastattelun avulla!

Kenelle: kaikille

 • Aika: 30 minuuttia (10 minuuttia kummankin haastatteluun)
 • Osallistujat: pareittain
 • Mihin soveltuu: oman osaamisen ja vahvuuksien pohtimiseen ääneen eri näkökulmista

Meillä jokaisella on suuri määrä tietoa, taitoa, kykyjä ja vahvuuksia – osaamista! Sitä kertyy elämän aikana työssä, arjessa, vapaalla, harrastuksissa, ihmissuhteissa – oikeastaan missä vain. Kaikki osaaminen on arvokasta, mutta emme aina huomaa osaamistamme.

Osaamisesta puhuminen voi tuntua hankalalta. Itseasiassa 40 % suomalaisista kokee, että omasta osaamisesta kertominen ei ole helppoa. Onneksi voimme auttaa itseämme ja toisiamme osaamisen huomaamisessa ja näkyväksi tekemisessä! Muut ovat meille hyviä peilejä oman osaamisen havaitsemisessa ja siksi keskustelu muiden kanssa auttaa näkemään omaa osaamista.

Tässä harjoituksessa pohditaan omaa osaamista haastattelurungon avulla. Kummallakin on vuoron perään 10 minuuttia aikaa vastata kysymyksiin ääneen ajatellen. Toinen tukee kysymällä kysymykset ja kuuntelemalla tarkasti.

Tee näin:

 1. Valitkaa kumpi on ensin haastattelija ja kumpaa haastatellaan.
 2. Haastattelija kysyy seuraavat kysymykset ja kirjoittaa muistiin haastateltavan kertomia oivalluksia ja ilmi tulevia vahvuuksia
  • Kerro edellisestä kerrasta, kun koit olevasi elementissäsi: teit jotakin, joka tuntui sinusta todella luontevalta tai sai ehkä kadottamaan ajantajusi. Mitä se oli?
  • Mitä vahvuuksia sait käyttää tässä tilanteessa? Vahvuudet voivat olla esimerkiksi taitoja, tietoja tai asenteita.
  • Mistä muista taidoista tai kyvyistä on ollut sinulle viime aikoina iloa? Entä tiedoista? Tai asenteista?
  • Onko sinulla elämän osa-alueita, joissa et vielä hyödynnä näitä vahvuuksia? Miten voisit alkaa käyttää vahvuuksiasi näilläkin elämän osa-alueella?
 3. Haastattelija summaa mitä vahvuuksia kuuli. Jos tunnette toisenne, niin haastattelija voi myös kertoa mitä muita vahvuuksia tunnistaa haastateltavassa.
 4. Vaihtakaa rooleja. Nyt on haastattelijan vuoro vastata kysymyksiin.
 5. Lopuksi voitte jakaa toistenne kanssa, mitä ajatuksia toisten puheen kuuntelu ja haastattelu kokemus herätti itsessä. ”Kun kerroit ______, oivalsin että _________.”