Hyppää sisältöön

Ukrainalaisten osaamispalvelut 2/2024

Hankinta
Hakuaika: 29.1.2024 12:00 - 27.2.2024 12:00

Tämä haku on päättynyt.

Lue lisää palveluntuottajista

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii työllistymistä edistäviä osaamispalveluita Suomessa oleville tilapäistä suojelua saaneille ukrainalaisille, jotka  

 • haluavat täydentää ammattitaitoaan vastaamaan suomalaisia työmarkkinoita.  
 • tarvitsevat palveluita tukemaan siirtymistä työelämään.
 • eivät osallistu tällä hetkellä työllistymistä edistäviin palveluihin.  

Tällä hankinnalla toteutettavien palveluiden kohderyhmänä ovat ne Ukrainasta saapuneet, jotka eivät ole kotoutumista tai työllistymistä edistävien palveluiden asiakkaina TE-toimistoissa, työllisyyden kuntakokeiluissa tai kuntien kotoutumispalveluissa.   

Hankinnan tavoitteena on  

 • edistää ja lisätä ukrainalaisten työelämävalmiuksia ja muuta osaamista  
 • tunnistaa ja lisätä ukrainalaisten valmiuksia hyödyntää aiemmin hankittua osaamista, koulutusta ja työkokemusta suomalaisessa työelämässä,  
 • lisätä alakohtaista suomenkielentaitoa sekä  
 • tukea ukrainalaisten siirtymistä suomalaisille työmarkkinoille. 

Hankinnan laajempi tavoite on lisätä siten myös osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa.  

Tämä hankinta täydentää Jotpan kesällä 2023 toteutettamaa valtionavustushakua, jolla rahoitettiin erityisesti ammatillisia valmiuksia lisäävää säänneltyä koulutusta. Tällä hankinnalla rahoitetaan muuta kuin säänneltyä koulutusta.  

Hankinnan tausta

Ukrainan sodan myötä Suomesta on hakenut tilapäistä suojelua noin 65 000 ukrainalaista (15.1.2024). Suurin osa tulijoista on ollut naisia ja lapsia. Kaikkiaan työllisten määrä kaikista tulijoista on noin puolet eli noin 30 000 henkilöä. Tulorekisterin mukaan noin 8100 heistä on palkansaajia (30.11.2023). Suurin osa heistä työllisistä on työllistynyt joko kiinteistönhuoltoalalle tai maa- ja metsätaloustöihin. Kotikunnan on saanut noin 25 %:a ukrainalaisista eli noin 16 000 henkilöä (15.1.2024).  

TEM:in tuottaman ukrainalaisille suunnatun kyselyn mukaan vastaajilla oli kokemusta työskentelystä useilla eri aloilla ennen Suomeen tuloa. Annetuista vaihtoehdoista vastaajat olivat työskennelleet Ukrainassa useimmiten kaupan alalla (31 %), teollisuuden alalla (20 %) ja ravitsemustoiminnan alalla (15 %).  Suomeen tultuaan vastaajat olivat työskennelleet useimmiten maatalousalalla (23 %), teollisuuden alalla (14 %), kiinteistönhoidossa (14 %) sekä ravitsemustoiminnassa (14 %). Vastaajat ovat siten työskennelleet Suomessa osittain eri aloilla kuin millä he olivat työskennelleet ennen Suomeen tuloa. Monet ovat siis ottaneet vastaan sitä työtä, jota on ollut saatavilla riippumatta siitä, millaista työtä he ovat tehneet aiemmin.

Nopeasti tai suoraan töihin haluaville on ollut vain vähän palveluja tarjolla. Tarve on erityisesti erilaisille ammattiin tutustuville ja työllistymiseen johtaville lyhytkestoisille kursseille. Lisäksi tarvetta on hankitun osaamisen ja työkokemuksen tunnistamiseen ja todentamiseen, jotta tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset voivat työllistyä mahdollisimman hyvin suomalaisilla työmarkkinoilla vähäiselläkin kielitaidolla. Näihin liittyvät myös suoritetut lupakorttikoulutukset, jotka edistävät nopeaa työllistymistä.

Tätä hankintaa on valmisteltu yhdessä Ukrainan työelämäverkoston, ELY-keskusten, Työ- ja elinkeinoministeriön, koulutuksenjärjestäjien ja hankinnan kohteena olevien toimialojen työnantajajärjestöjen sekä potentiaalisten palveluntuottajien kanssa. Lisäksi hankinnassa on hyödynnetty kesällä 2023 tehtyä ukrainalaisten osaamispalveluihin suunnatun valtionavustushaun laajaa valmistelutyötä sekä tällöin saatujen hakemusten sisältöjä ja tehtyjä työelämäkartoituksia. 

Hankinnan kohde

Tämä hankinta kohdistuu osaamispalveluihin, joilla edistetään ukrainalaisten valmiuksia työskennellä kaupan eri tehtävissä, logistiikassa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla. Lisäksi hankinnalla toteutettavilla palveluilla lisätään valmiuksia toimia yrittäjänä Suomessa.  

Tällä hankinnalla haetaan uusia tarvelähtöisiä opintoja ja opintokokonaisuuksia. Jotpa ei voi hankkia ammatillisen koulutuksen tutkintoja eikä tutkinnon osia. Jotpa ei voi myöskään ostaa henkilöstö- tai työvoimakoulutusta tai vain yhden yrityksen tarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Hankinnan arvo on 1,5miljoonaa euroa. Palvelua voi tuottaa joko organisaatio yksin tai ryhmittymässä muun tai muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ryhmittymässä yksi hakija toimii päähakijana.  

Koulutukset tulee toteuttaa kokonaisuudessaan 31.12.2024 mennessä.  Koulutus tulee suunnitella siten, että se voidaan suorittaa pääosin työn ohessa.

Koulutuksen tulee olla opiskelijoille maksutonta. Opiskelijahankinta on palveluntuottajan vastuulla. 

Hankinnan kohderyhmä

Tämän hankinnan pääasiallisia kohderyhmiä ovat Suomeen saapuneet ukrainalaiset, jotka:  

 • ovat hakeneet tilapäistä suojelua.  
 • eivät osallistu tällä hetkellä kotoutumiskoulutukseen.
 • eivät ole tällä hetkellä työvoimapalveluiden tai kuntakokeilujen palveluissa.
 • toimivat ammattiaan ja osaamistaan vastaamattomissa tehtävissä tai ovat työelämän ulkopuolella.
 • haluavat täydentää ammattitaitoaan vastaamaan suomalaisia työmarkkinoita.
 • tarvitsevat palveluita tukemaan siirtymistä työelämään. 

Tarjouksen jättäminen

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin Tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Tarjousajan alussa palveluntuottajat voivat esittää kysymyksiä hankinnasta Tarjouspalvelun kautta. Kysymykset tulee esittää 8.2.2024 klo 12.00 mennessä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus vastaa kysymyksiin viimeistään 14.2.2024.

Tarjousaika päättyy 27.2.2024 klo 12.00. Päätökset pyritään tekemään viimeistään maaliskuun 2024 aikana. 

Tarjouskilpailuun osallistuminen

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi:

 • yksityiset yritykset,
 • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt tai
 • yksityiset koulutuksen järjestäjät tai ylläpitäjät   
  kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiö 

Ota yhteyttä

Haapakoski, Mirka
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Paavola, Krista
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)